Ing. Šimon Schierreich

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
student Katedra teoretické informatiky
externí učitel Katedra teoretické informatiky