prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

USERMAP

Pracoviště

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Katedra softwarového inženýrství (školitel)