Ing. Jan Matyáš Křišťan

Projekty

Teoretická informatika, diskrétní modely a algoritmy

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/205/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Hlavním tématem navrhovaného grantu je teoretická informatika, výzkum diskrétních modelů a algoritmů. Zkoumáme složitost grafových a jiných problémů, herních mechanismů a kombinatorických her, navrhujeme efektivní algoritmy, studujeme stringologické problémy.