doc. RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

Pozice

člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení pro rozvoj
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky