RNDr. Igor Čermák, CSc.

Pozice

člen rady pro komercializaci České vysoké učení technické v Praze
člen rady pro IS a ICT České vysoké učení technické v Praze
zaměstnanec Katedra informační bezpečnosti