Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.

Projekty

Pokročilý výzkum v softwarovém a webovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS12/093/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Předmětem projektu bude práce na moderních konceptech a technologiích v oblasti softwarového a webového inženýrství, který bude zahrnovat šest dílčích témat: (1) modelově řízený vývoj software, (2) interoperabilita objektových jazyků, (3) inteligentní filtrace novinových článků na Webu, (4) softwarové ekosystémy, (5) sémantická reprezentace webových služeb a aplikací, a (6) sémantika a dynamika zájmu uživatelů. Tento projekt umožní sjednocení těchto témat s cílem vylepšit organizaci práce efektivním řízením výzkumu, sjednotit hodnocení výsledků a vylepšit distribuci prostřeků na výzkum, která se bude odvíjet od konkrétních výsledků výzkumu.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/099/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je práce na moderních konceptech a technologiích v oblasti softwarového inženýrství, který bude zahrnovat čtyři dílčích témata: (1) modelově řízený vývoj software, (2) interoperabilita objektových jazyků, (3) softwarové ekosystémy a (4) událostmi řízené zpracování dat. Tento projekt umožní sjednocení těchto témat s cílem vylepšit organizaci práce efektivním řízením výzkumu, sjednotit hodnocení výsledků a vylepšit distribuci prostředků na výzkum, která se bude odvíjet od konkrétních výsledků výzkumu.

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS14/103/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Projekt navazuje na výsledky předchozího SGS projektu stejného jména. Rámcovým cílem je pokračování započaté práce na perspektivních konceptech softwarového inženýrství. V souladu se změnou řešitelského týmu a s vývojem v dílčích zkoumaných oblastech se v tomto roce zaměříme zejména na následující oblasti: (1) softwarové ekosystémy, (2) událostmi řízené zpracování dat a (3) modelově řízený vývoj software.

Využití jazyka OCL v modelem řízeném vývoji

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/087/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Jazyk OCL je součástí standardu UML a představuje specifikační jazyk sloužící jako doplněk některých typů diagramů. Jedná se o prostředek pro formální definici omezení při modelování systémů. Nový způsob vývoje software s použitím řady modelů z různých pohledů a úrovní abstrakce, zahrnující transformace, které umožňují vzájemné přechody mezi modely je označován jako modelem řízený vývoj. Existují některé nástroje, které podporují modelování s využitím OCL, příp. i transformace těchto modelů. Zpravidla ale tyto transformace nejsou obousměrné a nejsou definované pro všechny potřebné případy. Projekt se zabývá právě takovými případy, kde zatím potřebné metody chybí. Cílem projektu je provést rešerši existujících nástrojů a navrhnout metody modelování s využitím jazyka OCL a definovat a implementovat transformace mezi modely s OCL omezeními s ohledem na MDD a round-trip engineering.