Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Journal - webový osobní deník

Autor
Matyáš Herman
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato práce se zabývá rozšířením aplikace \textit{Journal}, která již vznikala po dobu dvou semestrů v předmětech BI-SP1, BI-SP2. Tato aplikace slouží k uchovávání událostí, s možností zobrazení událostí na mapě či v kalendáři. Cílem této práce je provést analýzu aktuálního stavu, návrh nových funkcionalit rozšíření a jejich následná implementace. Jedno z těchto rozšíření je lokalizace aplikace do českého a anglického jazyka. Mezi další rozšíření patří možnost přidávat podudálosti či označovat u událostí osoby. Výstupem práce je funkční verze, schopná provozu na serveru.

XpenseTracker Client - klientská část aplikace pro správu osobních financí

Autor
Amir Qamili
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je vytvořit webové a mobilní klienty pro sledování financí se zaměřením na návrh uživatelského rozhraní. Ke splnění tohoto cíle je třeba odpovídajícím způsobem aplikovat metody životního cyklu vývoje softwaru. Což znamená analýzu již existujících řešení a definici požadavků pro dosažení úspěšného produktu. Vstupy z analýzy se použijí k návrhu uživatelského rozhraní s využitím osvědčených postupů moderních vzorů uživatelského prostředí za pomoci moderních technologií. Implementace webových a mobilních klientů se řídí návrhy prototypů. Finalizované aplikace se testují metodou testování použitelnosti, aby se získala zpětná vazba od reálných uživatelů a posoudila se jejich kvalita. Výsledky testování ověřují dosažení cíle této práce s celkově pozitivní zpětnou vazbou od uživatelů.

Přepracování UI aplikace Kytarový zpěvník s ohledem na UX

Autor
Nikolai Baranov
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Cilem této práce je zanalyzovat stávajici řešeni uživatelského rozhrani webové aplikace Kytarový zpěvnik. Na základě výsledků analýzy navrhnout možnosti vylepšeni. Hlavni důraz při návrhu bude kladen na použiti technik User Experience, které musi usnadnit hrani na kytaru přes tuto aplikaci. V souladu s návrhem vytvořit a implementovat nové uživatelské rozhrani. Dále je součásti práce analýza, návrh a implementace nových funkčnich požadavků, které budou realizovány ve spolupráci s kolegou, který v rámci své závěrečné práce přepracuje tuto aplikaci do MVP architektury.

MobChar - balíček pro Gurps

Autor
Ondřej Lakomý
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Aplikace MobChar slouží ke správe postav pro hráce her na hrdiny a je dostupná pro operacní systém Android. v soucasnosti aplikace podporuje tvorbu a správu postav pro hry Drací doupe a Dungeons and dragons. Tato práce se bude zabývat tvorbou rozširujícího balícku pro soucasnou aplikaci MobChar, který umožní také hrácum hrajícím ve svete podle pravidel GURPS využívat tuto aplikaci. Budu se zabývat analýzou a porovnáním odlišností her Dungeons and Dragons, Drací doupe a GURPS, dále navrhnu nový balícek, implementuji jej a provedu testování. pro lepší orientaci hrácu dále vytvorím uživatelskou prírucku s popsáním funkcionality.

XpenseTracker - aplikace pro správu osobních financí

Autor
Jamaladdin Azizov
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
The goal of the thesis is the creation of an application programming interface (API) for managing personal finances. This includes the analysis of the XpenseTracker application after the BIE-SP2 subject, analysis and further suggestion of improvements, realization of improvements, and testing of the improved solution.

MobChar - balíček pro Pána jeskyně v Dračím doupěti

Autor
Matěj Sháněl
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je modernizace hry Dračí doupě vytvořením balíčku aplikace MobChar, jenž se zabývá správou poznámek Pána jeskyně (coby specifického typu hráče). V první části je vypracována analýza současného stavu aplikace MobChar a požadavků na stav cílový. Následně je vytvořen návrh aplikace, který je přizpůsoben potřebě exportovat data do souborů typu .xml a přenášet tyto soubory mezi zařízeními. Na základě návrhu je provedena implementace softwaru, která je nakonec otestována nejprve samostatně, následně pak při interakci s jinými komponentami aplikace MobChar. Vytvořená aplikace umožňuje přenášet data z desktopové aplikace do již existujících balíčků aplikace MobChar a zpět. Nová funkcionalita umožňuje Pánům jeskyně jednodušeji kontrolovat průběh hry a dodržování pravidel.

MobChar - desktopová aplikace pro Pána jeskyně pro Dračí doupě

Autor
Jan Horáček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit desktopovou aplikaci, která by usnadňovala hraní Dračího doupěte - jedné z nejznámějších českých deskových her na hrdiny. Aplikace je určena zejména pro Pána jeskyně, ale mohou ji využít i samotní hráči. Aplikace umožňuje pomocí grafického rozhraní vytvářet rozsáhlá dobrodružství plná lokací, map, předmětů, nestvůr a mnohého dalšího. Další funkcionalitou je pak vytváření vlastních postav a šablon pro aplikaci MobChar. Hlavní výhodou vytvořené aplikace je možnost přenést vytvořené dobrodružství do mobilní aplikace MobChar určené pro Pána jeskyně a pak také exportování dat do přehledného HTML formátu. Tento formát je vhodný pro tisk, což umožňuje snadné hraní Dračího doupěte bez mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. V první části práce byla provedena důkladná analýza problému a také rešerše již existujících aplikací. Na základě této analýzy byl vytvořen návrh aplikace. Tento návrh se převážně zaměřuje na nejdůležitější funkcionalitu nové aplikace - tvorbu XML a HTML výstupních souborů. Na základě analýzy a návrhu pak byla vytvořena vlastní implementace aplikace. V poslední fázi byla aplikace důkladně otestována, aby byla zaručena výsledná kvalita a splnění všech počátečních požadavků.

Rozšíření mobilního klienta pro Android pro system Journal

Autor
Michael Kozel
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením již existující mobilní aplikace pro deníkový portál Journal, která vznikla v rámci předcházející bakalářské práce - Mobilní klient pro aplikaci Journal, paní Martiny Fukalové. Rozšíření se týká funkcí, které jsou zatím dostupné pouze ve webové verzi. Jde především o funkce, jako jsou podpora hierarchických událostí, zobrazení adresy umístění události při upravování události, přehled osob, přidání osob do události, zobrazení událostí dané osoby, vylepšení přidávání lokace do události. Aplikace je naprogramována pomocí programovacího jazyka Kotlin a uživatelské rozhraní je definováno pomocí jazyka XML. Dále aplikace využívá sady knihoven Jetpack, jako jsou Room pro offline caching, Navigation component pro navigaci, LiveData pro načítání dat a Gson pro deserializaci odpovědí z API ve formátu JSON. Aplikace komunikuje s backendem systému Journal pomocí REST API.

MobChar - jádro aplikace

Autor
Jakub Nižaradze
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Aplikace MobChar umožňuje spravovat postavy z her na hrdiny. V této práci vzniká jádro a knihovna pro tuto aplikaci. Jádro umožňuje jednoduché přidání nové hry a knihovna její jednoduchou implementaci. V této práci se dočtete o analýze, návrhu a implementaci jádra a knihovny pro aplikace MobChar.

Rozšíření aplikace Kytarový zpěvník

Autor
Jiří Mantlík
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a následnou implemetací rozšíření webové aplikace Kytarový zpěvník. Současná verze aplikace umožňuje kytaristům vytvářet písně a řadit si je do zpěvníků. Rozšíření, která jsou předmětem této práce, by měla uživatelům zmíněné funkce ulehčit a umožnit jim snadné sdílení obsahu se svými přáteli. Kromě toho je třeba původní prototyp aplikace uvést do uživatelsky více přívětivého stavu a odstranit chyby, aby mohla být aplikace kytaristy pohodlně používána. Přínosem práce je pro všechny kytaristy možnost mít nyní všechny své oblíbené písně stále po ruce v elektronické podobě a sdílet je se svými přáteli.

Webová aplikace pro domácí evidenci spotřeby energií

Autor
Dávid Jenčo
Rok
2024
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením jádra webové aplikace HouseKeeper týkající se správy uživatelských domácností a zejména pak vytvořením modulu pro správu energií do této aplikace. Pro řešení byla použita kombinace několika jazyků a knihoven. REST API na back-endové části je vyvinuté v jazyce PHP s použitím frameworku Laravel a klient na front-endové části je vyvinutý v jazyce TypeScript s použitím frameworku React. Dále byly použity metody pro zajištění kvality kódu a kontinuální integrace a postup změny byl verzován za pomocí nástroje git. Výsledek práce byl otestován jednotkovými testy s využitím frameworků Pest a Vitest a testy pro uživatelský průchod aplikací. Vytvořená aplikace zahrnuje jednotnou správu uživatelů a domácností na front-endové části a následně správu elektroměrů, jejich odečtů a energetických událostí na jak front-endové, tak back-endové části. V aplikaci je možné si prohlížet grafy spotřeby za konkrétní období a také za pomocí grafů porovnávat jednotlivá období mezi sebou. Přínosem této aplikace je snadnější orientace v energiích pro její uživatele a možnost reagovat např. šetrnějším způsobem života na významné změny ve spotřebě elektřiny.

Kytarový zpěvník pro Android - Frontend

Autor
Tomáš Havlíček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou a rozšířením frontendu a uživa- telského rozhraní aplikace Kytarový zpěvník pro operační systém Android. Aplikace umožňuje uživatelům správu zpěvníků, písní s akordy a jejich sdí- lení. V práci jsem nejprve provedl analýzu, ve které se zabývám obchodními procesy, požadavky a případy užití aplikace. V této části práce se také vě- nuji standardům pro tvorbu aplikací na operační systém Android. V další části práce jsem se nachází návrh konkrétních funkcí z hlediska frontendu a uživatelského rozhraní, dle kterého jsem provedl implementaci. Aplikaci jsem průběžně testoval automatickými testy. Finální aplikaci jsem nechal otestovat několika reálnými uživateli. Testování ověřilo, že výsledná aplikace je kvalitní, konkurenceschopný produkt. Kompletní zdrojové kódy, dokumentaci a uživa- telskou příručku aplikace lze nalézt v příloze na CD.

MobChar - balíček pro Dungeons and Dragons

Autor
Tomáš Pastorek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Aplikace MobChar umožňuje hráči her na hrdiny spravovat svoje postavy ve formě aplikace pro operační systém Android. Současná podoba aplikace MobChar podporuje správu postav z české hry Dračí doupě a obsahuje nově vzniklou knihovnu, která usnadňuje tvorbu přídavných balíčků pro další hry. V této práci popisuji analýzu mezinárodní hry Dungeons and Dragons, návrh nového balíčku podporující tuto hru a jeho implementaci včetně testování. Součástí přílohy také vzniká příručka pro uživatele tohoto balíčku.

Srovnání analýzy datového modelu v OntoUML a UML

Autor
Dan Homola
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Webová aplikace pro doučování matematiky

Autor
Pavel Brabec
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro doučování matematiky. Uživateli této aplikace budou žáci základních škol a jejich rodiče. Aplikace bude usnadňovat zadávání a opravování příkladů z matematiky a žákům nabídne neomezenou sbírku příkladů. Součástí práce je analýza, návrh, implementace, testování a nasazení. Výsledkem bude prototyp aplikace nasazený na veřejně dostupném serveru v testovacím provozu.

Přepracování aplikace Kytarový zpěvník do MVP architektury a návrh gamifikace aplikace

Autor
Jan Holan
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Objektem mé bakalářské práce je webová aplikace Kytarový zpěvník, která již pár let vzniká v rámci předmětů SP-1 a SP-2. Hlavním záměrem aplikace je ulehčit organizaci písní pro hráče na kytaru a pomoci mu nalézt nové písně k zahrání. Účelem mé bakalářské práce je provést analýzu aktuálního stavu Kytarového zpěvníku, který díky použitým zastaralým technologiím není aktuálně schopný konkurovat podobným aplikacím. Na základě výstupu tohoto průzkumu pak tvořím návrh převedení aplikace na MVP architekturu a použití frameworku Nette pro frontend a v závěru své práce se věnuji implementaci mnou navrhnutých kroků. Zabývám se i porovnáním s konkurencí a konkrétním návrhem toho, jak by principy gamifikace mohly pomoci Kytarovému zpěvníku při uvedení do živého provozu. Vytvořené řešení slouží jako podklad pro práci dalších studentských týmů.

MobChar - balíček pro Dračí doupě 3.0

Autor
Šárka Weberová
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Anotace
CílemtétobakalářsképrácejerozšířeníbalíčkuDračídoupěproaplikaciMobChar. MobChar umožňuje hráčům her na hrdiny spravovat svoje postavy. JednáseoaplikacipromobilníoperačnísystémAndroid.BalíčekDračídoupě se zaměřuje na českou hru Dračí doupě. V rámci této bakalářské práce se balíček rozšíří o simulaci hodu kostkou, odvozování hodnot atributů dovedností, kouzel a dalších objektů. Dále bude implementována komunikace s nově vznikajícím balíčkem pro Pána jeskyně.

Zásuvný modul pro mapování REST zdrojů na GORM domény s lokální cache

Autor
Richard Holaj
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato práce řeší problém integrace webových služeb využívajících architekturu REST do aplikací implementovaných ve frameworku Grails na úrovni modelové vrstvy. Tento problém je vyřešen vytvořením zásuvného modulu obalujícího existující implementaci datového zdroje synchronizační funkcionalitou. V rámci práce se podařilo úspěšně implementovat modul, který zvládá pracovat s většinou REST zdrojů a poskytuje jednoduché API pro napojení na aplikaci. Modul byl úspěšně otestován na aplikaci DochNaCvi využívající REST zdroj rozvrhových dat Sirius. Přínosem této práce je výrazné ulehčení práce vývojářů a možnost vyhnout se zbytečné redundanci. Díky využití databázové cache modul zároveň zefektivňuje celý proces integrace webových služeb.

Web portal pro EFB

Autor
Abdullah Abdullah
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci webového portálu pro Egyptskou banku potravin (EFB), která bude sloužit jako platforma pro spravování dat a komunikaci mezi zaměstnanci v rámci společnosti. To zahrnuje analýzu současných technologií a konfigurací používaných EFB a implementaci nové portálové webové aplikace, která je vhodná pro spuštění v jejich nastavení a prostředí. Projekt zahrnuje vytvoření procesů, databáze, webové aplikace, jednotkových testů, uživatelské dokumentace a finálního vydání, které EFB má použít.

Mobilní klient pro aplikaci Journal

Autor
Martina Fukalová
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Daněček
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením mobilního klienta pro webovou aplikaci Journal, již dříve vytvořenou v rámci jiné bakalářské práce, na jejíž funkcionalitu tento mobilní klient navazuje. Tato mobilní aplikace, podobně jako její webová verze, poskytuje funkce pro vedení deníku v chytrém telefonu, tedy ukládání osobních záznamů o důležitých událostech, s možností jejich zobrazení na mapě či v kalendáři, přikládání příloh a přehledného vyhledávání. Součástí této bakalářské práce je rovněž analýza konkurenčních řešení se zhodnocením přínosu právě této mobilní aplikace.

Webová aplikace pro správu domácího inventáře

Autor
Nicolas Stefan Maskaľ
Rok
2024
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vývojom aplikácie HouseKeeper - [?]aplikácie na komplexnú správu domácností, ich inventára a energií. Aplikácia umožňuje sledovanie zásob rôznych produktov a kusov, ich členenie do kategórií a lokácií. Medzi ďalšie funkcionality aplikácie patrí mimo iné i správa domácnosti. Na implementáciu serverovej časti bol použitý programovací jazyk PHP a framework Laravel. Pri implementácii klientskej časti bol zase použitý programovací jazyk Typescript a framework React. Najprv bola vykonaná rešerš už existujúcich podobných aplikácií, potom bol vytvorený návrh vlastného riešenia. Ďalej bolo implementované jadro aplikácie, obsahujúce funkcionalitu na správu domácnosti a jej členov. Súčasťou implementácie bol aj modul na správu inventára domácnosti. Táto aplikácia bola vytvorená v spolupráci s kolegom Dávidom Jenčom, ktorý mal na starosti klientskú časť jadra aplikácie a modul pre sledovanie energií v domácnosti. Na záver bola aplikácia otestovaná a pripravená na produkčné nasadenie.

Tournament Manager - balíček pro squash

Autor
Václav Chmel
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje analýzu, návrh, implementaci a testování balíčku pro squash do aplikace Tournament Manager pro operační systém Android. Tento balíček umožňuje uživateli zaznamenávání výsledků turnajů a soutěží ve squashi a monitorování s nimi spojených statistik.

Tournament Manager - balíček pro hokej

Autor
Ondřej Košut
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací samostatného balíčku pro aplikaci Tournament Manager pro OS Android, určenou pro správu turnajů ve sportech. Aplikace jako celek byla vyvíjena v týmu pěti studentů, ve kterém se každý soustředil na jinou její část. Tato práce se zabývá částí, jíž je vytvoření balíčku konkrétně pro hokej a jemu příbuzné sporty tak, aby byl snadno využitelný pro menší přátelské turnaje. Balíček komunikuje s jádrem aplikace a využívá jeho knihovnu. Výstupem práce je tedy funkční balíček a jeho dokumentace včetně příručky pro uživatele. Pro implementaci byl využit jazyk Java pro Android.

Kytarový zpěvník pro Android

Autor
Gabriela Melingerová
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Cílem této práce je realizovat backend aplikace, umožňující komunikaci s REST rozhraním webové aplikace, manipulaci s písničkami a zpěvníky, autentizaci uživatele, offline režim práce s daty a synchronizaci dat. Nejprve jsem se zaměřila na komunikaci mobilní aplikace s webovou aplikací pomocí REST rozhraní, aby aplikace byla schopná přijímat a odesílat potřebná data. Pro offline práci s daty jsem použila SQLite databázi, která je součástí operačního systému Android. Vytvořené řešení je schopné autentizace uživatele, manipulace s písničkami a zpěvníky, přidávání hodnocení a mnoha dalších funkcionalit, které poskytuje webová aplikace. Výsledek této práce umožňuje uživateli využívat mobilní aplikace Kytarový zpěvník.

Informační systém pro plánování služeb na oddělení

Autor
Tomáš Sergejev
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce obsahuje důkladnou analýzu problematiky plánování služeb na pracovištích s nepřetržitým provozem. Na základě této analýzy bylo navrženo řešení aplikace, které bylo implementováno formou desktopové aplikace, a následně důkladně otestováno. V samotném závěru práce popisuji nedokonalosti vytvořeného systému a způsoby, jak je řešit. Nabízím také jiné pohledy na řešení této problematiky a další možnosti rozšíření programu pro jeho plné využití v praxi.

CookBook - aplikace pro plánování menu

Autor
Alexey Karpovskiy
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Daná diplomová práce je zaměřena na řešení plánování menu s funkcemi pro správu receptů a ingrediencí. To zahrnuje analýzu aplikace CookBook po předmětu BIE-SP2, návrh a analýzu rozšíření aplikace, navrh a realizace těchto rozšíření, včetně otestování, přípravu dokumentace systému a přípravu vydání finální verze aplikace.

Rozvoj webové aplikace Kytarový zpěvník

Autor
Jakub Jabůrek
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Bakalářská práce se zabývá rozvojem webové aplikace Kytarový zpěvník, která již několik let vzniká v rámci výuky na fakultě. Klíčové vlastnosti aplikace jsou vyhledávání a přidávání textů písní s kytarovými akordy. V rámci práce proběhla analýza současných funkcí a implementace týkající se editace, zobrazování a tisku písní a zpěvníků. Řešené požadavky se týkaly vytvoření databáze grafických schémat akordů, zobrazování těchto schémat a vylepšení a odstranění chyb tiskového exportu písně. Během návrhu řešení byly vytvořeny nové formáty pro definici schématu akordu a pro ukládání textu písně. V průběhu realizace vznikla knihovna, která umí vytvořené formáty zpracovávat, a integrovala se do aplikace. Nakonec proběhlo testování a příprava k nasazení nové verze aplikace do produkčního prostředí.

Diplomové práce

Tournament Manager - jádro aplikace

Autor
Josef Němeček
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato diplomová práce je součástí projektu, jehož cílem je návrh a implementace mobilní a webové aplikace, která umožňuje evidovat sportovní turnaje a jejich statistiky. Práce samotná se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro mobilní zařízení s OS Android. Tato aplikace je modulární - jednotlivé moduly implementují různé sady sportů.

Tournament Manager - klient pro Windows 10 Mobile

Autor
Vlastimil Máca
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Autor se v této práci zabývá tvorbou aplikace pro systém Windows 10 Mobile. V prvních kapitolách se zabývá analýzou existující modulární aplikace Tournament Manager pro OS Android. V další kapitole provádí návrh architektury aplikace a vzorového modulu. V posledních kapitolách se pak zabývá popisem realizace, testování a dokumentace aplikace. Výsledkem práce je částečně modulární aplikace nejen pro Windows 10 Mobile, ale díky vývoji na Univerzální Platformě Windows také pro desktopová zařízení se systémem Windows 10.

Návrh databáze a systému pro evidenci pacientů s akutní myeloidní leukémií

Autor
Tomáš Pastorek
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato práce se zabývá datovou analýzou procesu diagnostiky a léčby akutní myeloidní leukémie v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Práce popisuje současný stav evidence dat ve formě excelových tabulek, jeho problémy a možnost zlepšení procesu vytvořením relační databáze a návrhem společného systému pro usnadnění každodenní práce vědců, datových manažerů a lékařů. Výstupem práce je analýza současného stavu, návrh relační databáze a návrh uživatelského rozhraní systému, společně s wireframe prototypem. Cílem práce není systém implementovat. Práce se zaměřuje na analytickou a návrhovou část.

Tournament Manager - Synchronizace

Autor
Michal Hacura
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Práce se zabývá vývojem serverové části systému Tournament Manager umožňující synchronizaci dat z více klientských zařízení a jednoduchou prezentaci výsledků na webu. Tournament Manager je systém, skládající se z klientů pro mobilní zařízení a synchronizačního serveru, umožňující organizování sportovních turnajů a evidování dosažených výsledků a statistik. V práci je zachycen kompletní proces vývoje sestávající z analýza funkčností, návrhu jednotlivých částí, implementace a testování. Výsledkem je plně funkční server připravený k integraci do zbytku systému.