Ing. Jiří Smítka

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Middleware pro vývoj aplikací pro děti

Autor
Vojtěch Dvořák
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA
Anotace
Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat middleware, tzv. mezivrstvu, která by i méně zkušeným programátorům dokázala jednoduše a rychle umožnit vytváření výukových multimediálních a multiplatformních aplikací pro děti. Součástí práce je také ukázkové nastavení centrálního distribučního serveru, který umožní hromadnou správu vytvořených aplikací.

Exconn Server

Autor
Jan Paprota
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Petr Jendele

Chytrý strážce domácí sítě

Autor
Peter Páleník
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Anotace
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a hrozieb v domácej sieti a v neposlednom rade na bezpečnosť detí a na kontrolu ich prístupu k Internetu. Cieľom práce je vytvoriť systém bežiaci na platforme Raspberry Pi 3, ktorý je čo najjednoduchší na nasadenie a používanie bežným užívateľom bez znalostí z odboru počítačových sietí. Systém má byť schopný spolupracovať s domácim routrom, ku ktorému má byť pripojený jediným ethernetovým káblom. Systém pracuje v prostredí GNU/Linux, jeho jadro je Java aplikácia slúžiaca ako server, ktorý zároveň obaľuje ďalšie existujúce open-source sieťové nástroje (Nmap, Suricata, a pod.). Výsledkom je systém spĺňajúci požadované vlastnosti, ktorý bol otestovaný v ostrom prostredí domácej siete.

Doplňující služby pro systém Zabbix

Autor
Martin Piták
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací tří doplňkových služeb k systému Zabbix konkrétně simulátoru podmínek pro systém Zabbix, spojení mezi systémem Zabbix a službou Slack a přeposílání záznamů ze systému Zabbix, naprogramovaných v různých programovacích jazycích. Výsledné doplňkové služby jsou kompletně implementované a otestované v reálném prostředí. Vytvořené aplikace umožňují snadné rozšíření o další funkce. Přínosem této práce je poskytnutí nástrojů komunitě, které zjednodušují práci se systémem Zabbix. V příloze práce jsou přiloženy zdrojové kódy všech tří doplňkových služeb.

IPv6 a Man-in-the-middle útoky

Autor
Jakub Tauchman
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Jan Žďárek, Ph.D.

Testování odolnosti WWW serveru proti útokům

Autor
Tomáš Dvořáček
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá popisem útoku na webové servery. Představuje popis části útoku na šifrovanou komunikaci a odmítnutí služby. Práce mimo jiné obsahuje vlastní řešení útoku odmítnutí služby, analýzu nastavení bezpečnosti serveru z hlediska šifrované komunikace a nakonec skript pro provedení útoku Heartbleed. Veškeré kódy jsou napsány v programovacím jazyce Python a demonstrují využití některých knihoven pro práci se sítovým programováním. Jedním z přínosu této práce je shrnutí různých nástrojů na analýzu zabezpečení serveru, jejich vyzkoušení a popis. Poslední část práce obsahuje seznam problematických míst z hlediska administrace webového serveru Apache a doporučení, jak dané problémy řešit. Hlavním přínosem je tak ucelená práce, která uvádí začínající administrátory do problematiky bezpečnosti a usnadňuje jim jejich další práci.

Podpora výuky předmětů zaměřených na počítačové sítě

Autor
Miloš Hynek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.

Evidence elektrotechnického materiálu pro osazování DPS

Autor
Xeniya Vondrášková
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Vylepšení kešovacího mechanismu webového serveru

Autor
Tomáš Kvasnička
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Tomáš Herout
Anotace
Hlavním cílem této práce je výzkum a vylepšení webového serveru nginx. Tyto vylepšení přinášejí lepší výkon a vyšší použitelnost. Opravdovým přínosem této práce je vylepšená verze daného serveru nasazená v produkčním prostředí odbavující tisíce požadavků za sekundu.

Rozpoznávání textu v historických archiváliích ze 17.-19. století

Autor
Herman Tiumentsev
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Digitalizace historických dokumentů je důležitým úkolem, který může badatelům pomoci pohodlnějí přistupovat k historickým datům. Cílem této práce je taková digitalizace týkající se dat z digitální knihovny Kramerius provozované Národní knihovnou České republiky. Obsahuje celou pipeline, která se skládá z vytvoření datové sady, různých technik předzpracování dat, dalšího trénování modelů digitálního rozpoznávání (například Tesseract LSTM, Tesseract Legacy nebo GOCR) a vyhodnocení výsledků. Navíc, tato práce navrhuje novou metriku, kterou lze použít k vyhodnocení účinnosti modelu ve srovnání s referenčním modelem.

Párování plateb a výpočet dlužné částky v UMŠ Lvíčata

Autor
Jakub Lacný
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je zanalyzovat potřeby Univerzitní mateřské a základní školy Lvíčata a na jejich základě vytvořit webovou aplikaci určenou k evidenci plateb a jejich párování s jednotlivými žáky. Výsledkem je aplikace, která zautomatizuje aktuálně ručně prováděné administrativní úkony. Program je schopen číst bankovní výpisy formátu ABO a také vytvářet různé sestavy a exportovat je do formátu určeného pro běžné tabulkové editory (například Microsoft Excel). K implementaci je použit PHP framework Symfony s balíkem Sonata a dále knihovny pro práci s bankovními výpisy a tabulkami. Aplikace byla otestována přímo v prostředí UMŠ Lvíčata.

Modul pro fulltextové vyhledávání v katalogu zboží

Autor
Jakub Korbel
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Testování implementací NAT64

Autor
Lukáš Vacek
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá internetovými protokoly a přechodovými metodami mezi nimi. Rozebírá metody dvojího zásobníku, tunelování a NAT64. Posledním zmíněným mechanizmem se potom zabývá praktická část, která zkoumá jeho tři různé implementace.

Anonymita na Internetu

Autor
Jan Jůna
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.

Administrace linuxového serveru přes rozhraní WWW

Autor
Marek Měchura
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Jan Žďárek, Ph.D.

Dokumentace a řešení problémů L2 sítě velkého datacentra

Autor
Miroslav Kalina
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Jan Hampl
Anotace
Cílem této práce je analyzovat možnosti automatizované detekce topologie přepínané počítačové sítě a její využití pro tvorbu dokumentace. V práci navrhuji několik možných algoritmů. Navrhl a implementoval jsem konkrétní systém využívající jeden z algoritmů.

Testování aplikací pro šifrování diskových oddílů

Autor
Jindřich Čapek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Jiří Melnikov

Diplomové práce

Testovací prostředí a generování testů pro výuku počítačových sítí

Autor
Miloš Hynek
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá implementací testovacího prostředí a generováním testů pro výuku počítačových sítí. Cílem této práce je vytvořit komplexní webovou aplikaci pro testování studentů v předmětech zaměřených na počítačové sítě. Přínos této aplikace je především ve snížení finančních nákladů na testování a tisk testů v papírové podobě, šetření životního prostředí a také ve velké úspoře času vyučujícího. Vyučující nemusí ručně opravovat testy studentů a přepisovat jejich výsledky do klasifikace na školní server. Kompletní správa aplikace je možná prostřednictvím administrace a grafického rozhraní webové aplikace.

uNIC - Sjednocený přístup k NIC

Autor
Tomáš Mazák
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Dr. Ing. Sven Ubik

Streamování a publikování multimediálních dat v technologii Node.js

Autor
Jan Paprota
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Smítka
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Práce si klade za cíl důkladně analyzovat způsoby přehrávání a publikování videa na internetových stránkách. Popisuje vhodné technologie prohlížečů od nejstarších až po ty nejmodernější. V dnešní době je nejčastěji používaná technologie Flash. Prostřednictvím protokolu RTMP dokáže Flash plugin přímo na stránce přehrávat video i živé přenosy nebo publikovat data z webkamery a mikrofonu. Výstupem této práce je zdokumentovaný a otestovaný RTMP server. Umožňuje návštěvníkům internetových stránek pořádat online videokonference, přehrávat video soubory nebo nahrávat jejich vlastní videa do souborů. Tyto a mnoho dalších funkcí serveru demonstrují ukázkové aplikace.