doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Publikace

Pražské oslavy 450. výročí narození Johanna Keplera,

Autoři
Šolcová, A.; Valenta,, J.
Rok
2022
Publikováno
Československý časopis fyzikální. 2022, 72(2), 139-141.
Typ
Článek
Anotace
Konference na téma dílo Johanna Keplera a jeho působení v Praze - 7 příspěvků

The New Method of Measure of Longitude – Alois Martin David,

Autoři
Rok
2022
Publikováno
The Bigraphical Encyclopedia of Astrnomers. 3 ed. Heidelberg: Springer, 2022. vol. 2.
Typ
Kapitola v knize
Anotace
The New Method of Measure of Longitude of Alois Martin David, famous astronomer of Prague's Observatory

:Vytváření českého názvosloví v díle J. F. Smetany a jeho předchůdců v 18. a 19. století

Autoři
Šolcová, A.; Valenta, J.
Rok
2021
Publikováno
Československý časopis pro fyziku. 2021, 71(6), 446-453. ISSN 0009-0700.
Typ
Článek
Anotace
O vývoji české terminologie v exaktních vědách v 18. a19. století, k němuž Josef František Smetana, starší bratranec Bedřicha Smetany, podstatně přispěl. Kromě něho se na vzniku terminologie podíleli i další matematici a fyzikové, např. Stanislav Vydra nebo J. V. Sedláček.

From Great Discoveries in Number Theory to Applications

Autoři
Šolcová, A.; Křížek,, M.; Somer, L.
Rok
2021
Publikováno
Heidelberg: Springer-Verlag, GmbH, 2021. vol. 1. ISBN 978-3-030-83898-0.
Typ
Kniha
Anotace
The purpose of this book is to provide an overview of many interesting properties of natural numbers and to demonstrate their numerous appereances and applications in areas such as cryptography, geometry, astronomy, mechanics, computers sciences. You find some surprizing connections between mumber theory and graph theory in this book.

Medailér a sochař Zdeněk Kolářský očima fyziků a matematiků.

Autoři
Šolcová, A.; Valenta,, J.
Rok
2021
Publikováno
Československý časopis pro fyziku. 2021, 71(5), 309-401. ISSN 0009-0700.
Typ
Článek
Anotace
Spolupráce mezi matematiky, fyziky a umělci. Sochař Z. Kolářský je např. autor pamětní desky Alberta Einsteina na Staroměstském nám. 551/17.

Dokonalý den – 28.6. 2020,

Autoři
Šolcová, A.; Šolc, J.
Rok
2020
Publikováno
Inovační podnikání a transfer technologií. 2020, 28(3), 10-11. ISSN 1210-4612.
Typ
Článek
Anotace
O pozoruhodných vlastnostech dokonalých čísel a o jejich postupném hledání od antického Řecka do novověku.

Fyzika očima Komenského

Autoři
Rok
2020
Publikováno
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2020, 95(1), 35-39. ISSN 0035-9343.
Typ
Článek
Anotace
Rozbor Komenského fyzikálních názorů. Je popsáno setkání Komenského s Descartem a Komenského snahy o vytvoření perpetua mobile.

První kroky k elektromagnetismu a Hans Christian Oersted (1777 – 1851)

Autoři
Rok
2020
Publikováno
Československý časopis pro fyziku. 2020, 70(3), 225-227. ISSN 0009-0700.
Typ
Článek
Anotace
Pojednání o tom, jak došlo k objevu, který ovlivnil mnoho oborů vědy i techniky.

Čeština - jazyk matematiky, fyziky a astronomie v časech Josefa Františka Smetany

Autoři
Rok
2019
Publikováno
Josef František Smetana a jeho doba. Praha 10: Nakladatelství viaCentrum s.r.o., 2019. p. 154-163. ISBN 978-80-87646-28-1.
Typ
Kapitola v knize
Anotace
Vlastenec Josef František Smetana působil v Plzni a snažil se vytvořit učebnice pro české studenty. Vytvořil novou terminologii, kterou srovnáváme s dobovými snahami.

Jak aktuální byly ve své době české učebnice astronomie a fyziky od Josefa Františka Smetany?

Autoři
Šolcová, A.; Šolc, M.
Rok
2019
Publikováno
Josef František Smetana a jeho doba. Praha 10: Nakladatelství viaCentrum s.r.o., 2019. p. 132-151. vol. 1. ISBN 978-80-87646-28-1.
Typ
Kapitola v knize
Anotace
Analytická studie Smetanových učebnic astronomie a fyziky .Přináší téř analýzu dalších soudobých textů.

150 let od narození prof. Karla Petra

Autoři
Rok
2018
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2018, 63(2), 149-150. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
150 let od narození prof. Karla Petra, Karel Petr byl vynikající matematik a rektor Universit Karlovy.

19. sjezd JČMF v Ostravě 2018

Autoři
Rok
2018
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2018, 63(3), 212-225. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Přehled o průběhu 19. sjezdu a aktivitách Jednoty českých matematiků a fyziků.

Bernard Bolzano,

Autoři
Rok
2018
Publikováno
Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích 5. Praha: Jonathan Livigston s.r.o., 2018. p. 47-79. Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. vol. 5. ISBN 978-80-7551-096-9.
Typ
Kapitola v knize
Anotace
Život a dílo známého matematika Bernarda Bolzana. Bolzanovi učitelé. První kroky v matematické logice a teorii množin.

Antonín Svoboda,

Autoři
Rok
2017
Publikováno
Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. Praha: Jonathan Livigston s.r.o., 2017. p. 89-132. 1. vol. 3. ISBN 978-80-7551-046-4.
Typ
Kapitola v knize
Anotace
Antonín Svoboda je známý průkopník výpočetní techniky, Je autorem prvního československého počítače SAPO.

Kepler a Praha

Autoři
Rok
2017
Publikováno
Johannes Kepler: O šestiúhelné sněhové vločce. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2017. p. 87-94. ISBN 978-80-7378-335-8.
Typ
Kapitola v knize
Anotace
Druhá kapitola ke Keplerovu dílu Strena seu De Nive Sexangula (latinsky a česky popisuje Keplerovy metody a život v Praze. V díle je uvedena slavná Keplerova hypotéza dokázaná až ve 21. století

Počátek vývoje pojišťovací matematiky - Edmond Halley (1656 - 1742), Od výpočtů drah komet k demografickým analýzám

Autoři
Rok
2017
Publikováno
Matematika na vysokých školách 2017. Praha: JČMF, 2017. p. 59-62. vol. 11.. ISBN 978-80-01-06179-4.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek se týká počátku vývoje pojišťovací matematiky, života a vědeckých výsledků Edmonda Halleye (1656 - 1742). Jako astronom se věnoval výpočtům drah komet i demografickým analýzám.

Seminář Matematika na vysokých školách, Herbertov 2017, PMFA 62 (2017), č. 3

Autoři
Benda, J.; Šolcová, A.
Rok
2017
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2017, 62(3), 233-234. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
11. ročník konference pro učitele vysokých škol, na téma Matematické metody a modely v oblasti financí

Programování a poetická věda Ady Lovelace

Autoři
Rok
2016
Publikováno
In:
Typ
Kapitola v knize
Anotace
Život a dílo Ady Lovelace

The Early Days of the Boolean Algebra, George Boole and Mathematical Analysis of Logic,

Autoři
Rok
2016
Publikováno
Book of Abstracts of 23rd ČPS Mathematical Conference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Centrum celouniverzitních aktivit Univerzity Palackého, 2016. p. 7-8. ISBN 978-80-244-4972-2.
Typ
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
The Early Days of the Boolean Algebra, George Boole and Mathematical Analysis of Logic, first steps from solving differential equations to properties of operations in binary arithmetics.

Augusta Ada Lovelace - 200. vvýročí narození

Autoři
Lacko, B.; Šolcová, A.; Vladik, J.
Rok
2015
Publikováno
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-7204-929-5.
Typ
Kniha
Anotace
Kniha vznikla k příležitosti narození Ady Lovelace, spolupracovnice Charles Babbage, autorky prvního počítačového programu

On Five-Fold Symmetry

Autoři
Křížek, M.; Šolcová, A.; Šolc, J.
Rok
2015
Publikováno
In:
Typ
Kapitola v knize
Anotace
The study of symmetry. Application mathematical methods in science in past times and today.

Co prozradí paralaxa? aneb Pohled ke hvězdám očima geometrů vesmíru

Autoři
Rok
2014
Publikováno
Jak je vesmír velký?. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Trigonometrická paralaxa byla použita k měření vzdáleností ve vesmíru. Paralaxa cefeids. Paralaxa hvězdy 61Cygni. Friedrich Wilhem Bessel.

Několik cest k minimalizaci výrokových forem

Autoři
Rok
2014
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2014, 59(3), 246-250. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
V článku je vysvětlen postup k minimalizaci výrokových forem pomocí Karnaughových map

Od Tychona Brahe k nesprávnému "Tycho de Brahe". Pátrání po původu nejstaršího výskytu, v němž se chybné jméno objevilo.

Autoři
Rok
2014
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2014, 59(4), 310-318. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Použití nesprávného jména se rozšířilo během oslav 300. výročí narozeni Tychona Brahe kolem roku 1846. Použili je především německá spisovatelka Amalie Schoppe a český učitel Anton Faehnrich.

Mathematics, Science, Historie, and Culture

Autoři
Šolcová, A.; Šolc, J.; Křížek, M.; Deng, Yushan; Jyun-Wei, Huang
Rok
2013
Publikováno
Taivan: International Press of Boston, 2013. vol. 1. ISBN 9781571462749.
Typ
Kniha
Anotace
The study of symmetry. Application mathematical methods in science in past times and today.

Problém kánonu - Das Kanon-Problem

Autoři
Keller, J.; Šolc, M.; Šolcová, A.
Rok
2013
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2013, 58(2), 158-161. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Matematická teorie hudební formy - kontrapunktické skladební techniky "kánon" a analýza jejich možností využití ve sborovém zpěvu.

600 years of Prague’s horologe and the mathematics behind it

Autoři
Křížek, M.; Šolcová, A.; Somer, L.
Rok
2012
Publikováno
Mathematical Spectrum. 2012, 44(1), 28-33. ISSN 0025-5653.
Typ
Článek
Anotace
They are studied special properties of Prague astronomical clock has and of gears of its bellwork. They are studied special properties of sindelian sequences.

O vzniku Jednoty českých matematiků a fyziků

Autoři
Rok
2012
Publikováno
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2012, 87(1), 1-4. ISSN 0035-9343.
Typ
Článek
Anotace
Před sto padesáti lety vytvořili studenti pražské univerzity Spolek pro volné přednášky z matematiky a fyziky, z tohoto studentského spolku pak v roce 1869 se zrodila Jednota českých matematiků a fyziků.

Problém kánonu

Autoři
Keller, J.; Šolcová, A.; Šolc, M.
Rok
2012
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2012, 57(4), 1-8. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Imitativní struktury v hudbě jsou určující pro většinu hudebních slohů. Prace s pozorným zpěváky je spojena s konstrukcemi melodií s více frázemi. V článku jsou hledány základní principy těchto konstrukcí.

3. seminář Albert Einstein a Praha 1911 - 1912

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2011
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(4), 347. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
3. seminář Albert Einstein a Praha 1911 - 1912 k stému výročí pobytu Alberta Einsteina v Praze, 4 speciální přednášky

Cesta ke hvězdám i do nitra molekul, osudy Vladimíra Vanda, konstruktéra počítačů

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2011
Publikováno
Praha: Matematický ústav AV ČR, 2011. vol. 1. ISBN 978-80-85823-56-1.
Typ
Kniha
Anotace
Fyzik V.Vand (1911-1968) studoval na Přírodovědcké fakultě UK. Věnoval se spektroskopii. V mládí se věnoval studii proměnných hvězd. Společně s Antonínem Svobodou vyvinuli analogový počítač pro akustickou tetekci polohy letadel. Později spolupracoval s Francisem Crickem na výzkumu struktury šroubovicových molekul s využitím Fourierovy transformace. Společně s R. Pepinskim je autorem oceňované a často citované monografie The statistical Approach to X-Ray Analysis. Později studoval též meteorické krátery - monografie Astrogeology.

Is there a crystal lattice possessing five-fold symmetry?

Autoři
Křížek, M.; Šolc, J.; Šolcová, A.
Rok
2011
Publikováno
Notices of the American Mathematical Society. 2011, 2012(59)(01), 2-8. ISSN 0002-9920.
Typ
Článek
Anotace
There is studied five-fold symmetry of crystals and its possibilities and its properties in this survey.

K 100. výročí narození Vladimíra Vanda

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2011
Publikováno
Astropis. 2011, 18(1), 16-17. ISSN 1211-0485.
Typ
Článek
Anotace
Fyzik V.Vand se věnoval astronomii, spektroskopii, krystalografii. Je objevitelem mechanického počítače.

Kouzlo čísel. Od velkých objevů k aplikacím

Autoři
Křížek, M.; Somer, L.; Šolcová, A.
Rok
2011
Publikováno
2 ed. Praha: Academia, 2011. Galileo. ISBN 978-80-200-1996-7.
Typ
Kniha
Anotace
V knize studujeme vlastnosti a aplikace prvočísel, najdete zde např. souvislost trojuhelnikových čísel s bicím strojem pražského orloje, o jakou matematiku se opírá čínský kalendář, jak lze konstruovat pravidelný sedmnáctiúhelník nebo jaká prvočísla se používají pro ochranu dat.

Nová pamětní deska k poctě geofyzika A. Mohorovicice umístěna v Klementinu

Autoři
Šolcová, A.; Matyska, C.
Rok
2011
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(3), 261-262. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Chorvatský geofyzik Andrija Mohorovicic systematicky studoval seismické jevy a v roce 1910 objevil diskontinuitu MOHO mezi pláštěm a jádrem Země. Navštěvoval pražskou universitu, a proto mu ne stěně Klementina byla odhalena pamětní deska.

Pokračování semináře Albert Einstein a Praha 1911 - 1912

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2011
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(2), 174. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Seminář k 100. výročí působení Alberta Einsteina v Praze, 4 speciální přednášky

Variační počet, Radonova transformace a počítačová tomografie v Děčíně

Autoři
Šolcová, A.; Šolc, J.
Rok
2011
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), 83-85. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Pamětní deska Johannu Radonovi, seminář o počítačové tomografii, diferenciální geometrii a teorii čísel

Vladimír Vand (1911-1968): Pioneer of Computational Methods in Crystalography

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2011
Publikováno
IEEE Annals of the History of Computing. 2011, 33(4), 2-8. ISSN 1058-6180.
Typ
Článek
Anotace
The Czech scholar Vladimr Vand substantially enriched many areas of science, from crystalography and astrogeology to computing. His most notable contribution to computing is the invention of a mechanical computer containing approximately 1 million little steel balls rolling through many guide bars. Using this research, Vand collaborated with William Cochran and Francis Crick on the early analysis of the structure of helix molecules.

Vladimír Vand - konstruktér mechanických počítačů

Autoři
Křížek, M.; Šolcová, A.
Rok
2011
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), 19-34. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
K 100. výročí narození Vladimíra Vanda, českého fyzika, který podstatně zasáhl do astronomie, krystalografie a podílel se na studiu struktury šroubovicových molekul.

Cyklus seminářů k 600. výročí vzniku pražského orloje

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2010
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(4), 317-319. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Uspořádali jsme deset seminářů o výsledcích studia prežského orloje.

Equation for the optimal trajectory of linear dynamic systems with a quadratic criterion

Autoři
Liping, Liu; Křížek, M.; Šolcová, A.
Rok
2010
Publikováno
Far East Journal of Applied Mathematics. 2010, 14(2), 159-170. ISSN 0972-0960.
Typ
Článek
Anotace
A linear dynamical system described by ordinary differential equations with a quadratic criterion functional depends only on the initial value of the optimal control. A second order linear boundary value problem for the optimal trajectory is derived.

Nová medaile JČMF

Autoři
Šolcová, A.; Zajac, Š.
Rok
2010
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(2), 162-163. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Popis nové medaile Jednoty českých matematiku a fyziků, logo od Cyrila Boudy, autor medaile Zdeněk Kolářský.

Pražský orloj a planetní hodiny

Autoři
Křížek, M.; Šolcová, A.
Rok
2010
Publikováno
Astropis. 2010, 17(3), 6-8. ISSN 1211-0485.
Typ
Článek
Anotace
Rozbor jednoho ze způsobů měření času na ciferníku pražského orloje.

Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (3. část)

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2010
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(3), 215-230. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Vyšší úroveň matematiky, fyziky a astronomie v Praze byla dosažena v 19. a 20. století, je reprezentována vynikajícími osobnostmi jako Doppler, Kulik, Bolzano, Tesla, Batlička, Pelc, Einstein atd.

The Mathematics Behind Prague,s Horologe

Autoři
Křížek, M.; Somer, L.; Šolcová, A.
Rok
2010
Publikováno
Mathematical Culture. 2010, 1(2), 69-77. ISSN 2070-545X.
Typ
Článek
Anotace
Mathematical properties of the Prague Astronomical Clock and significant results of scientists living in Prague in past.

10 matematických vět o pražském orloji

Autoři
Křížek, M.; Šolcová, A.
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(4), 281-300. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
V článku jsou studovány vlastnosti astronomickeho ciferníku, stereografická projekce, konstrukce jicího a bicího stroje a jeho součástí, šindelovská posloupnost a její vlastnost.i

Co vše skrývá depozitář Muzea hl. města Prahy?

Autoři
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(4), 370-372. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Objev několika původních součástí orloje, zejména starého prstence zodiaku.

Esprincharduv popis orloje - Cestovní zpráva ueeného hugenota

Autoři
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(4), 364-365. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Esprinchardova zpráva o orloji, která byla publikována v~českém překladu v~díle Tři francouzští kavalíoi v~rudolfínské Praze

Jan Šindel - tvůrce matematického modelu pražského orloje

Autoři
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(4), 307-317. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Jan Ondřejův zvaný Šindel je odruhé poloviny 20. století považován za autora matematického modelu pražského orloje. V článku se věnujeme jeho životu a dílu.

Kouzlo čísel. Od velkých objevů k aplikacím

Autoři
Křížek, M.; Somer, L.; Šolcová, A.
Rok
2009
Publikováno
Praha: Academia, 2009. Galileo. vol. 39. ISBN 978-80-200-1610-2.
Typ
Kniha
Anotace
V knize studujeme vlastnosti a aplikace prvočísel, najdete zde např. souvislost trojuhelnikových čísel s bicím strojem pražského orloje, o jakou matematiku se opírá čínský kalendář, jak lze konstruovat pravidelný sedmnáctiúhelník nebo jaká prvočísla se používají pro ochranu dat.

Nečasův archiv

Autoři
Nečasová, Š.; Šolcová, A.
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(3), 259. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Rukopisy matematika Jindřicha Nečase se staly součástí Národního kulturního dědictví a jsou uloženy v Archivu Univerzity Karlovy.

Orloj v Kryštofově údolí

Autoři
Křížek, M.; Šolcová, A.
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(4), 359. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
V malebném Kryštofově údolí nedaleko Liberce byl roku 2006 zřízen orloj ze staré transformátorové stanice naproti Muzeu betlémù. Článek přináší podrobnosti.

Seminář a pamětní deska Johannu Radonovi

Autoři
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(3), 259. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Rakouskému matematiku Johannu Radonovi, zakladateli počítačové tomografie byla odhalena pamětní deska na stěně jeho rodného domu v Děčíně v listopadu 2009 a v reprezentačním sále děčínského zámku se koná seminář, který uspořadala JČMF ve spolupraci s dalšími institucemi

Vladimír Vand and Scientific Computing

Autoři
Šolcová, A.; Křížek, M.
Rok
2009
Publikováno
XXIII. International Congress of History of Science, Book of Abstracts. Budapest: Technical University, 2009. pp. 259.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Vladimir Vand invented own mechanical computer . Its description appeared in Nature (1949). He collaborated with W. Cochran and Francis Crick on the early analysis of the structure of helix molecules.

Zaniklé orloje v Čechách

Autoři
Šolc, J.; Šolcová, A.
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(4), 369-370. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Článek podává zprávu o několika dosud málo známých zaniklých orlojích v různých městech v Čechách.

Zpráva o nejstarším orloji v Čechách

Autoři
Rok
2009
Publikováno
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(4), 357. ISSN 0032-2423.
Typ
Článek
Anotace
Popis nejstarší zprávy o obecním orloji na původní radnici v Kutné Hoře.