doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Systém pro demonstraci řešení rovnic postupnými aproximacemi

Autor
Jakub Máša
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.

Řešení rovnic postupnými aproximacemi

Autor
Saruul Enkhbayar
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Michal Kupsa, Ph.D.