Děkan, sekretariát a podatelna

  • Děkan, sekretariát a podatelna
  • Lidé

Na sekretariátu děkana a tajemníka vyřizujeme především agendu děkana a tajemníka. Spadá sem organizace schůzek, příprava podkladů, běžná telefonická a e-mailová komunikace dovnitř i vně fakulty, zakládání smluv nebo dalších právních dokumentů a zajištění pracovního chodu děkanátu. V rámci sekretariátu děkana zabezpečujeme také provoz archivu a dílčí knihovny FIT. Na podatelně přijímáme a odesíláme dopisy a další listinné dokumenty.

Sekretariát děkana a tajemníka zajišťuje:

  • Archiv
  • Podatelnu
  • Smlouvy
  • Knihovnu
  • Agendu děkana a tajemníka

Úřední hodiny

Fakulta informačních technologií sídlí v Nové budově ČVUT. Podatelnu fakulty (místnost 333) najdete ve 3. patře. Pro doručování písemností souvisejících s přijímacím řízením a studiem použijte adresu Studijního oddělení.

  Úřední hodiny podatelny

PO–ČT

9:00–12:00 a 13:00–15:00

9:00–12:00 a 13:00–14:00

  • Poštu k odeslání prostřednictvím České pošty přijímáme každý pracovní den do 12:00.
  • Úřední hodiny mohou být zkráceny v období prázdnin, zpravidla od 1. července do 1. září.

Kde nás najdete?

Sekretariát děkana a tajemníka, a podatelna
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost T9:333 (Nová budova ČVUT, 3. patro)
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00