Sekretariát děkana

Sekretariát děkana spadá pod Kancelář děkana