Den otevřených dveří Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze nabídne nové roboty Pepper i virtuální realitu

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) opět otevírá své dveře jak zájemcům o vysokoškolské studium, tak i široké veřejnosti. Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v Nové budově ČVUT na adrese Thákurova 9, Praha 6 v Kampusu Dejvice. Letos čeká návštěvníky opravdu nabitý program. Získají důležité informace o přijímacím řízení, studijních oborech nebo jak se univerzitní výzkum uvádí do praxe. Budou se ale moci setkat i s novými humanoidními roboty Pepper nebo vstoupit do světa virtuální reality pomocí nově otevíraného předmětu.

Hlavním bodem programu bude pro zájemce o studium prezentace bakalářského studijního programu Informatika a jeho jednotlivých oborů, která proběhne v 10.00 a 13.00 hodin. Podrobné informace navíc zájemci získají i u prezentačních stánků jednotlivých oborů přímo od vyučujících nebo studentů.

„Cílem fakulty je poskytovat studentům kvalitní vzdělání s využitím nejmodernějších technologií, aby mohli získané znalosti využít v praxi během svého studijního i profesního života. Věřím, že návštěvníci Dne otevřených dveří získají veškeré informace, aby se mohli správně rozhodnout o své budoucnosti,“ uvedl děkan fakulty doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Návštěvníci se mohou těšit na opravdu nabitý program. Novinkou budou humanoidní roboti Pepper, které má fakulta jako jediná v ČR pro studijní účely. Roboti ukáží, co je studenti FIT ČVUT již od začátku tohoto akademického roku naučili. Zájemci se dále dozvědí, jak bude probíhat nový předmět Virtuální realita, který fakulta otevírá od příštího semestru, a navštívit mohou i síťovou multimediální laboratoř – SAGElab. V Laboratoři zpracování obrazu zjistí, jak funguje kamerový systém pro detekci a sledování objektů i osob. V Laboratoři uživatelského testování si vyzkouší aplikaci Dráček, která slouží k interaktivnímu vzdělávání dětí. Ukázku bezpečnosti webových aplikací nabídne Laboratoř etického hackování a v Hardwarové dílně si návštěvníci budou moci vyzkoušet prolomení svého hesla a vyrobí si vlastní hardwarový přípravek.

Součástí Dne otevřených dveří budou také zajímavé komentované prohlídky Národní technické knihovny a Nové budovy ČVUT, kde si návštěvníci prohlédnou nově vybavené učebny FIT. Do doprovodného programu bude zařazena mimo jiné i návštěvníky oblíbená RetroHerna s klasickými videohrami.

Kompletní informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách https://fit.cvut.cz/dod.