Vyjádření Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze k e-mailové komunikaci zveřejněné na serveru WikiLeaks.org

17. 7. 2015

V reakci na zcizenou e­mailovou korespondenci společnosti HackingTeam, která byla umístěna na serveru WikiLeaks.org, v níž se objevuje jméno a e­mailová adresa pracovníka fakulty, uvádíme následující.

Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT) obecně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a dalšími státními institucemi v dobré víře a úmyslu napomoci těmto orgánům svými znalostmi a odbornou expertízou. FIT vstoupila v roce 2013 do smluvního vztahu se společností Bull s.r.o. a zavázala se poskytnout expertízu svých pracovníků v oblasti vývoje softwarových řešení s ohledem na výše uvedené.

Při podpisu smlouvy nebyly FIT známy informace o charakteru celého projektu a konečném příjemci. Společnost Bull s.r.o., toho času disponující certifikací na stupeň utajení Tajné podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, se FIT zaručila, že takovéto plnění bude poskytnuto toliko státním institucím. V rámci smlouvy mezi FIT a Bull s.r.o. bylo vyvinuto a poskytnuto společnosti Bull s.r.o. při podpisu smlouvy jedno plnění, které však nebylo společností Bull s.r.o. ani jinou společností použito. Firma Bull s.r.o. i FIT v této věci postupovaly striktně v souladu s platnými zákony a toto poskytnuté plnění nemá žádnou souvislost s tzv. „exploity“ ani zranitelnostmi popisovanými v posledních dnech v médiích.

Po poskytnutí tohoto jediného plnění smlouvy již nebylo v projektu pokračováno a nebylo tedy poskytnuto společnosti Bull s.r.o. žádné další plnění uzavřené smlouvy. Stran komunikace, zmiňované na webu https://wikileaks.org/, můžeme uvést, že tato komunikace nevyústila v žádné pokračování spolupráce mezi FIT a Bull s.r.o. (viz výše). Vzhledem k tomu, že smlouva mezi Bull s.r.o. a FIT, ukončená v únoru roku 2014, obsahuje doložku mlčenlivosti platnou i po skončení smlouvy, není možné podávat ke smlouvě, v ní sjednanému plnění, ani tomuto tiskovému prohlášení jakékoliv další informace.