ČVUT v Praze a studium techniky jsou v kurzu

20. 5. 2015

Ze statistiky podaných přihlášek do bakalářského studia na Českém vysokém učení technickém v Praze pro akademický rok 2015/16 vyplývá, že se ke studiu přihlásilo necelých 11 000 uchazečů. Studenti si mohli podávat přihlášky do 31. března 2015 a vybírat tak z široké nabídky studijních programů a oborů, které se vyučují na osmi fakultách a jednom vysokoškolském ústavu ČVUT. Některé součásti budou vyhlašovat druhá kola přijímacího řízení, počet přihlášek se tedy ještě navýší.

Největší zájem měli uchazeči o studium o nejmladší fakultu ČVUT - Fakultu informačních technologií, dále pak o Fakultu stavební a Fakultu elektrotechnickou, která zaznamenala nejmarkantnější nárůst počtu přihlášek, a to o 8% ve srovnání s předešlým akademickým rokem.

Uchazeči o Fakultu elektrotechnickou projevili velký zájem o tyto studijní programy: Elektrotechnika, energetika a management (EEM), Komunikace, multimédia a elektronika (KME), Kybernetika a robotika, Otevřená informatika (OI), Softwarové inženýrství a technologie (SIT) a Otevřené elektronické systémy (OES). Tyto studijní programy zaručují uchazečům výbornou uplatnitelnost, proto jsou oblíbené.

První fakultou, která vyhlašuje náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2015/16, je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Přihlášky ke studiu je možné podávat až do 8. září 2015. Tento termín se týká všech oborů a zaměření bakalářského studijního programu. Bližší informace poskytne studijní oddělení fakulty nebo jsou k dohledání na www.fjfi.cvut.cz. Elektronickou přihlášku ke studiu na ČVUT v Praze najdete na https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/.

Veškeré informace o přijímacím řízení na ČVUT v Praze jsou zveřejněny a aktualizovány na http://www.cvut.cz/prijimaci-rizeni.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková