Na nejlepší využití vašich dat přijde někdo jiný

28. 11. 2013

Aplikace přihlášené do soutěže Společně otevíráme data ukazují obrovský potenciál otevřených dat

Dvacet pět aplikací usnadňujících orientaci ve společensko-ekonomické realitě jako třeba v evropských dotacích nebo obchodních vztazích firem v ČR, nabízejících praktické služby ve zdravotnictví, dopravě či pro handicapované nebo poskytujících geodata a informace o životním prostředí a kriminalitě. To je výsledek soutěže Společně otevíráme data, kterou uspořádal Fond Otakara Motejla ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Generálním partnerem soutěže je Nadace Vodafone a partnerem CZ.NIC.

Z 25 aplikací přihlášených do soutěže byly čtyři v kategorii studentské a dvacet jedna v kategorii pro veřejnost. Čtyři aplikace nabízejí služby pro handicapované, osm aplikací je mobilních, sedmnáct nových a osm aktualizací starších verzí. Šestnáct aplikací použilo otevřená data a devět svá data zpřístupnilo jako otevřená.

Využití otevřených dat je u nás zatím v plenkách. Fond Otakara Motejla chce prostřednictvím soutěže ukázat přímo v praxi, jaké užitečné informace a služby otevřená data mohou nabídnout. Kromě toho se podílí i na otevření dat ve městech a institucích a je v této oblasti konzultantem Úřadu vlády ČR.

„Oceňujeme kvalitu přihlášených projektů, která je srovnatelná se zahraničními. Tato zpráva nás potěšila o to víc, že čeští vývojáři mají ztíženou roli, protože si často data musejí sami otevírat,“ říká Robert Basch, předseda Rady Fondu Otakara Motejla.

Ondřej Filip, člen rady Českého telekomunikačního úřadu a předseda poroty soutěže, k tomu dodává:

„Pevně věřím, že otevřená data budou mít pro inovace stejný význam, jako měly otevřené standardy pro rozvoj internetu či osobních počítačů. A tato soutěž mě v tomto přesvědčení jen utvrdila. Zúčastněné projekty totiž pomáhají řešit velkou škálu rozličných problémů, ať už jde o běžné starosti všedního dne, pomoc handicapovaným spoluobčanům nebo monitoring našeho prostředí a transparentnost státní správy.“

Otevření dat nabývá na urgentnosti i v souvislosti se schválením aktualizace směrnice EU z roku 2003, která členským státům ukládá do července roku 2015 přijmout právní opatření pro zveřejňování informací veřejného sektoru ve strojově čitelném formátu a zajistit jejich opakované použití.

Na prvním místě se v soutěžní kategorii pro veřejnost umístila aplikace Fondyeu.eu z dílny Naši politici. Díky tomuto projektu je poprvé možné jednoduše vyhledat vztahy mezi příjemci dotací, vlastnickou a personální strukturou příjemců, veřejnými zakázkami a politiky i lobbisty. Jiří Fiala z občanského sdružení Naši politici říká:

„V nové verzi je výrazně rozšířen okruh informací o příjemcích dotací. Veřejnost se tak dozví o hospodářských výsledcích i registrovaných oborech podnikání příjemců dotací. Parametrické vyhledávání například umožňuje filtrování příjemců dotací podle toho, zda se jedná o polostátní, státní či soukromé firmy. Nově lze i stahovat vybraná data v otevřeném datovém formátu csv.“

V kategorii pro studenty zvítězil portál Najdi-lekarnu.cz, který poskytuje aktualizované informace o všech registrovaných lécích a všech lékárnách. Pacienti jsou tak informováni o výši doplatku před návštěvou lékárny.

Zvláštní cenu Nadace Vodafone získala aplikace Vozejkmap, která vznikla na základě potřeby najít na jednom místě všechna bezbariérová místa v ČR a mít možnost databázi jednoduše rozšiřovat a aktualizovat. Podle Petry Černé z České asociace paraplegiků – CZEPA byla úvodní zdrojová data sbírána manuálně z veřejně dostupných zdrojů souběžně s vývojem aplikace a další jsou doplňovány vozíčkářem - administrátorem. Po startu projektu bylo letos v březnu v databázi přibližně 700 míst, nyní jich je již přes 4000.

Jiří Peterka, nezávislý IT konzultant a člen poroty soutěže, dodává:

„Přihlášených aplikací bylo hodně a vybírat mezi nimi opravdu nebylo lehké. Za každou z nich stojí zajímavá myšlenka či nápad. Všechny dokládají, jak obrovský potenciál má využití otevřených dat, a jen potvrzují známé zjištění, že na nejlepší využití vašich dat přijde někdo jiný. Kéž by si to uvědomili i ti, kteří svá data jako otevřená dosud nepublikují.“

Za posledních pět let vznikly ve světě tisíce obdobných aplikací, postavených na otevřených datech a nabízejících společensky prospěšné a ekonomicky přínosné služby. Česká republika stojí v tomto směru zatím na počátku. Fond Otakara Motejla, VŠE a MFF UK se problematikou otevřených a propojitelných dat zabývají dlouhodobě a společně založily Fórum pro otevřená data. Jeho klíčovým úkolem je ukázat možnosti využití otevřených dat v praxi a poskytovat veřejné správě i široké veřejnosti metodickou a konzultační podporu. Fond Otakara Motejla se v roce 2011 stal konzultantem Úřadu vlády a iniciátorem prosazení otevřených dat do akčního plánu vlády v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí a vládní strategie proti korupci pro r. 2013 – 14. Vloni byla díky projektům podpořeným Fondem ve strojově čitelné formě zpřístupněna parlamentní databáze Poslanecké sněmovny.

Výsledky soutěže:

Kategorie pro veřejnost

1. místo:

Fondyeu.eu (www.fondyeu.eu), Naši politici o. s.

stručně o aplikaci:

 • webová aplikace, aktualizovaná verze
 • hledá a propojuje dostupná data o projektech a příjemcích dotací z EU

výhody, přínosy:

 • odhaluje to, co nemusí být na první pohled patrné (např. vazby)

zdroj dat:

 • více zdrojů - MMR, ČSÚ

2. místo:

VozejkMap (www.vozejkmap.cz), Česká asociace paraplegiků - CZEPA

stručně o aplikaci:

 • nová aplikace pro chytré telefony a tablety a webové rozhraní
 • mapa bezbariérových míst

výhody, přínosy:

 • mobilní i webová aplikace
 • možnost plánovat cestu dopředu i orientovat se v terénu (mobilně)

zdroj dat:

 • vlastní otevřená data
 • sbírají a publikují sami vozíčkáři

3. místo:

Smartform (www.smartform.cz), Jan Herold, Trixi

stručně o aplikaci:

 • webová a desktopová aplikace, aktualizovaná verze
 • jde o „našeptávač adres“ – když někde vyplňujete adresu, ukazují se (průběžně) možnosti, které připadají v úvahu

výhody, přínosy:

 • správnost a jednotnost zápisu (syntaxe)
 • kontrola existence adresy

zdroj dat:

 • ČÚZK (RÚIAN), vlastní číselníky

4.–6. místo:

BizBiz.cz (www.bizbiz.cz), Michal Špička
Léková encyklopedie (www.lekovaencyklopedie.cz), Jakub Kozák
SmogAlarm (www.smogalarm.cz), Čisté nebe
BizBiz.cz (www.bizbiz.cz), Michal Špička
 • aktualizovaná webová aplikace, informace z veřejně dostupných zdrojů (např. ARES, Justice.cz, Insolvenční rejstřík) na jednom místě a v přehledné formě, zasílání změn e-mailem
Léková encyklopedie (www.lekovaencyklopedie.cz), Jakub Kozák
 • nová webová aplikace propojuje data publikovaná SÚKL s datovými zdroji ze zahraničí, umožňuje kontrolu interakcí mezi léčivými přípravky nebo účinnými látkami a nabízí alternativy léků
SmogAlarm (www.smogalarm.cz), Čisté nebe
 • aktualizovaná mobilní aplikace, údaje o kvalitě vzduchu získané z měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu

7. místo:

Volební kalkulačka (www.volebnikalkulacka.cz), Kohovolit.eu
 • nová webová aplikace porovnává politické postoje uživatele s postoji stran či kandidátů nebo se skutečným hlasováním v parlamentu

8.–10. místo:

Daty.CZ (yea.daty.cz), Data Fusion
Dlužníci 2013 FREE (https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.quasar.dluznici), Jan Hora
Vizuální obchodní rejstřík (http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz/), Kurzy.cz
Daty.CZ (yea.daty.cz), Data Fusion
 • nová webová aplikace, informace o českých firmách na jednom místě (veřejné zakázky, pohledávky, insolvence, volná pracovní místa apod.)
Dlužníci 2013 FREE (https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.quasar.dluznici), Jan Hora
 • aktualizovaná mobilní aplikace, snadná kontrola osob, zda proti nim nebylo zahájeno insolvenční řízení
Vizuální obchodní rejstřík (http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz/), Kurzy.cz
 • aktualizovaná webová aplikace, vizuální zobrazení vztahů v obchodním rejstříku firem, podnikatelských aktivit a vazeb

Kategorie pro studenty

1. místo:

najdi-lekarnu.cz (www.najdi-lekarnu.cz), Zdeněk Troníček, Michal Kopp, Aliaksandr Maksimau (ČVUT FIT)

stručně o aplikaci:

 • nová webová aplikace, vyhledávání lékáren, léků, substitutů, interakce mezi léky

výhody, přínosy:

 • dostupnost léků a lékáren
 • vyhledání léku bez doplatku
 • předcházení negativním interakcím

zdroj dat:

 • SÚKL

2. místo:

Analýza dopravní dostupnosti (www.dopravnidostupnost.cz), Jan Nykl, Jan Hrnčíř, Michal Jakob (ČVUT FEL)

stručně o aplikaci:

 • nová webová aplikace mapuje pokrytí MHD v Praze

výhody, přínosy:

 • usnadňuje výběr lokality
 • podklad pro zlepšování MHD

zdroj dat:

 • DP/infoprovsechny.cz

3. místo:

Prague Transport (https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.cuni.mff.praguetransport), Miroslav Hrivík (MFF UK)

stručně o aplikaci:

 • mobilní aplikace pro Android hledá spojení MHD
 • ukazuje odjezdy ze zastávky
 • nabízí mapy, aktuální info

výhody, přínosy:

 • pomoc cestujícím i turistům

zdroj dat:

 • thunderforest.com/transport/

Zvláštní cena Nadace Vodafone

VozejkMap (www.vozejkmap.cz), Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Kompletní seznam přihlášených aplikací a podrobnější informace naleznete na www.otevrenadata.cz