Naděje českého IT se utkaly na Cisco Networking Academy Games

28. 3. 2013

Odměnou jim je prestiž, přijetí na FIT ČVUT i zájem firem

V pátek 22. a v sobotu 23. března se na půdě Českého vysokého učení technického v Praze konalo národní kolo soutěže mladých IT odborníků – Cisco Networking Academy Games. Úspěch v této soutěži otevírá středoškolským studentům dveře k dalšímu kvalitnímu odbornému vzdělání. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze totiž vítězům nabídla přijetí do bakalářského studijního programu bez nutnosti podstoupit přijímací zkoušky. Ti nejlepší z řad vysokoškoláků mají zase výraznou šanci zaujmout potenciálního zaměstnavatele a získat tak pracovní uplatnění ještě během studia. V letošním ročníku soutěže dominovali studenti ze Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové, kteří vyhráli tři ze čtyř kategorií.

„Program Cisco Networking Academy si klade za cíl najít a rozvíjet talenty v oblasti síťových technologií. Pomáhá firmám identifikovat nadané studenty a zároveň studentům získat potřebnou praxi pro jejich další rozvoj. IT je také jednou z klíčových oblastí z hlediska konkurenceschopnosti České republiky a pro naplnění této strategie potřebujeme nacházet a vychovávat právě takové talenty. Zvláště v tak dynamické oblasti, jakou je IT, musí jít student ze školy nejen s teoretickými, ale i s praktickými dovednostmi. Díky programu Cisco Networking Academy a spolupráci se školami se nám daří produkovat kvalitně připravené odborníky a alespoň částečně pokrýt poptávku po takových lidech na trhu práce,“ řekl Karol Kniewald, koordinátor programu Cisco Networking Academy.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích, které korespondují s kurzy Cisco Networking Academy. V těch je kladen důraz na základní hardwarové a softwarové schopnosti budoucích IT odborníků, správu sítí, odhalování chyb v jejich infrastruktuře, ale i na maximalizaci jejich přínosů. Konkrétně se jedná o kategorie ITE, CCENT, CCNA a HS3. Poslední jmenovaná je určená pro tříčlenné týmy ze středních škol. Ostatní jsou otevřené jednotlivcům z řad středoškolských i vysokoškolských studentů.

Vítězové národního kola Networking Academy Games mají šanci uspět i v dalších mezinárodních kolech. Příkladem může být Viktor Bohuslav Bohdal z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, který vyhrál v roce 2011 regionální kolo pro studenty ze střední a východní Evropy, a to hned ve dvou kategoriích. I tento úspěch mu pomohl získat pracovní místo. Po účastnících programu Cisco Networking Academy, a zejména těch, co svou kvalitu prokázali v soutěži, je na trhu práce velká poptávka a pracovní uplatnění získávají v řadě případu ještě během studia. Právě tak tomu je například u Bohuslava Bohdala. To je ve výrazném kontrastu se skutečností, že nezaměstnanost mladých lidí a zejména absolventů je jedním z největších současných problémů celé Evropy.

„To jen ukazuje, jak důležité je připravit pro praxi komplexně vybavené IT odborníky a že Cisco Networking Academy hraje v tomto ohledu zásadní roli. Jsem rád, že Fakulta informačních technologií ČVUT může právě díky spolupráci s celou řadou firem poskytnout studentům potřebné praktické zkušenosti. Už od svého vzniku v roce 2009 má fakulta jako jednu prioritu spolupráci s podnikovou sférou, a to se ukazuje jako krok dobrým směrem. Každý rok totiž roste počet přihlášek na naši fakultu a o úspěchu našich prvních absolventů na trhu práce máme samé pozitivní zprávy,“ řekl děkan fakulty Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Program Cisco Networking Academy pomáhá v České republice již třináctým rokem zvyšovat úroveň odborné vzdělanosti v oblasti síťových technologií. V současné době funguje v České republice 79 akademií, kde každý rok v rámci programu studuje kolem 8000 studentů, celosvětově jich je dokonce více než milion.

Partnery programu Cisco Networking Academy v České republice jsou společnosti i-com-unity, Fluke Networks, Intercom Systems a Panduit.

Výsledky soutěže Networking Academy Games 2013:

Kategorie HS3

 1. Střední škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové
 2. Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
 3. Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň

Kategorie CCENT

 1. Tomáš Paulík - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava
 2. František Štrba - Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem
 3. Jan Dominik - Střední škola informačních technologií, Frýdek-Místek

Kategorie CCNA

 1. Jakub Šimek - Střední škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové
 2. Ján Kobezda - České vysoké učení technické - Fakulta informačních technologií, Praha
 3. Jan Kašpárek - Vysoké učení technické, Brno

Kategorie CCNA

 1. Pavel Bezstarosti - Střední škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové
 2. Tomáš Dominik - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
 3. František Flachs - Smíchovská střední průmyslová škola, Praha