Nejmladší fakulta informačních technologií v Česku úspěšně propojuje výuku s praxí

10. 5. 2012

Na FIT ČVUT byla slavnostně otevřena Cisco Networking Academy

Propojení univerzitního vzdělávání s praxí už není jen doporučením ze strany odborných institucí, je také požadavkem, který čím dál více zdůrazňují sami studenti. I proto Fakulta informačních technologií (FIT) ČVUT v Praze zahájila spolupráci s technologickou společností Cisco. Takzvanou Cisco Networking Academy zde slavnostně otevřela Laura Quintana (senior director Cisco, Corporate Affairs and Global Engagement Organization for Europe, Middle East Africa and Latin America), která je ve společnosti odpovědná za rozvoj tohoto vzdělávacího programu.

Fakulta informačních technologií ČVUT je nejmladší fakultou podobného zaměření v Česku, v Praze působí od roku 2009. Systematická spolupráce s průmyslem a podnikovou sférou patřila už od počátku mezi její priority.

„Samotný vznik fakulty podpořilo několik významných technologických firem, ve spolupráci s nimi pokračujeme i nadále. Jednou z takových společností je i Cisco, díky jehož kurzům a vybavené laboratoři mohou studenti získávat mimo jiné nejnovější informace z rychle se proměňujícího oboru a prohlubovat své praktické znalosti,“ vysvětluje děkan fakulty Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

„Jsme rádi, že můžeme s ČVUT otevřít program Cisco Networking Academy na Fakultě informačních technologií. Pozice IT a síťových specialistů se vyskytují v různých odvětvích, IT znalosti nabyté v našich síťových akademiích tak mohou položit silný základ v podstatě pro jakoukoliv profesi,“ zdůraznila Laura Quintana.

Propojovat technologickou teorii s praxí na vysokých školách se v Česku daří velmi dobře. Cisco už v Česku otevřelo své „síťové akademie“ na všech relevantních oborově spřízněných univerzitních institucích. Fakulta informačních technologií na ČVUT je nejmladším takto zaměřeným akademickým pracovištěm v Česku, a zároveň jedním z posledních pracovišť, kde dosud spolupráce neprobíhala. Celkem v Česku funguje 76 síťových akademií, kde každý rok v rámci programu studuje přes 8 500 studentů. Umožňuje jim to mimo jiné zvýšit svoji hodnotu na trhu práce.

Prostřednictvím kurzů mají studenti přístup k nejmodernějším síťovým technologiím a praktickým informacím a trendům v oboru. Kurzy učí studenty jak navrhnout, postavit a provozovat síťové služby, a to kombinací e-learningu, výuky ve třídě a laboratorní praxe. Fakulta informačních technologií ČVUT tyto kurzy integruje jak do bakalářského, tak do magisterského studijního programu. V první fázi půjde o kurz CCNA (Cisco Certified Network Associate), později se rozšíří i na pokročilejší úroveň CCNP (Cisco Certified Network Professional) a CCNA Security.