Odešel tvůrce českého Pascalu na ČVUT v Praze

Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT) se ve středu 20. dubna 2011 rozloučila s doc. Ing. Karlem Müllerem, CSc.

Doc. Müller, který spojil celý svůj profesní život s Českým vysokým učením technickým v Praze, zemřel 10. dubna 2011 ve věku nedožitých 65 let. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou a po získání inženýrského diplomu nastoupil v roce 1969 jako asistent na katedru počítačů FEL, kde působil posléze jako docent až do června 2009. Byl jedním z těch, kdo se významně podíleli na projektu založení Fakulty informačních technologií ČVUT a v červenci 2009 se stal také zakládajícím členem této fakulty.

Předmětem odborného zájmu doc. Müllera byly zejména kompilátory programovacích jazyků, a v této oblasti získal nezpochybnitelné renomé. Byl autorem kompilátoru jazyka FEL Algol a spoluautorem interpretačního systému TESLA LISP. Měl rozhodující podíl na vytvoření FEL Pascalu a na zavedení Pascalu do výuky v 80. letech. Byl hlavním autorem učebnice „Programování v jazyku Pascal“, která vyšla v šesti vydáních, byla nejúspěšnější knihou SNTL vůbec a získala ocenění České matice technické. Zasloužil se také o překlad ISO normy Pascalu a o české názvosloví z této oblasti. Významně přispěl také k rozvoji systémů pro automatickou tvorbu překladačů.

Spolupracovníci i studenti si doc. Karla Müllera vždy vážili nejen pro jeho vědomosti a nesmírnou pracovitost, ale i pro jeho optimismus a schopnost operativně a rychle řešit problémy. V doc. Müllerovi ztrácí mnoho členů FIT výborného kamaráda a kolegu, studenti pak vynikajícího pedagoga, obětavého pracovníka ČVUT, který převážnou část svého profesního života spojil s FEL a poslední léta pak s nově vytvořenou FIT.