Den otevřených dveří na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze

Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT) organizuje dne 18. února 2011 od 9.00 a od 11.00 hodin pro zájemce o studium informatiky Den otevřených dveří.

Prezentace o bakalářském studijním programu Informatika a jeho jednotlivých oborech Informační technologie, Počítačové inženýrství, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Web a multimédia bude probíhat ve dvou cyklech – od 9.00 a od 11.00 hodin v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze. Den otevřených dveří je určen především pro zájemce o bakalářské studium, prezentace však bude zahrnovat rovněž informace o magisterském studijním programu Informatika, o studiu v prezenční i kombinované formě, o Nové budově ČVUT, kam se bude děkanát FIT v květnu 2011 stěhovat, a další aktuální informace.

Zájemci budou též seznámeni s podmínkami přijetí ke studiu, které byly Akademickým senátem fakulty schváleny 25. listopadu 2010. Garantované přijetí budou mít nejen absolventi vyšší úrovně státní maturity z matematiky s minimálním výsledkem 70%, ale i absolventi Národní srovnávací zkoušky z matematiky s percentilem 70 a vyšším, úspěšní řešitelé krajských kol středoškolských olympiád z matematiky, programování nebo fyziky (Matematická olympiáda kategorie A, B, C a P a Fyzikální olympiáda kategorie A, B, C a D, nebo obdobná celostátní soutěž v České republice nebo jiné zemi), maturanti se známkou výborně z nestátní maturity z matematiky a studenti, kteří byli v matematice na střední škole na výročních vysvědčeních v 1. až 3. ročníku a na vysvědčení v 1. pololetí 4. ročníku vždy hodnoceni známkou výborně.

Ostatní uchazeči budou přijímáni na základě úspěšnosti ve vyšší úrovni státní maturity či v Národní srovnávací zkoušce z matematiky nebo výsledku v přijímacím testu z matematiky, který organizuje sama fakulta. Kapacita prezenční formy bakalářského studia v akademickém roce 2011/12 je 750 osob.

Po skončení prezentace v Ballingově sále budou návštěvníci provedeni prostory Národní technické knihovny. Středoškoláci mohou rovněž navštívit Novou budovu ČVUT, kde FIT od února 2011 zahájila, společně s Fakultou architektury, přednášky a semináře, a budovu Masarykovy koleje, kde fakulta v současné době sídlí. V Masarykově koleji si zájemci o studium prohlédnou v HW laboratoři ukázky realizací hardwaru i softwaru v programovatelných obvodech FPGA. Dále zde budou studenti 2. ročníku prezentovat vlastní aplikace DROIDMODE a PUBTRAN. Aplikace PUBTRAN je vítězným řešením HTC Android Soutěže v roce 2010.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková