Státní maturita z matematiky má na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze zelenou

Úspěšný absolvent státní maturitní zkoušky z matematiky ve vyšší úrovni (úspěšnost 70 % – 100 %) bude přijat do bakalářského programu Informatika na Fakultu informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT) bez přijímacích zkoušek. Podrobné podmínky pro přijetí budou zveřejněny po schválení Akademickým senátem FIT na úřední desce fakulty v průběhu prosince.

V poslední době se v médiích objevilo mnoho informací, že volba úrovně maturitní zkoušky nebude mít v tomto roce žádný význam. Fakulta informačních technologií ČVUT má zájem o ty nejlepší studenty, a proto bude garantovat přijetí uchazečům, kteří si dobrovolně zvolí náročnější verzi státní maturity z matematiky a dosáhnou z ní požadovaného výsledku.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková