Soutěž mladých programátorů Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze

5. 5. 2010

Dne 4. května proběhla poprvé v Česku soutěž dvoučlenných družstev studentů Fakulty informačních technologií ČVUT (FIT) v řešení mezinárodního programu britské firmy Barclays Capital v programování. Soutěž s obdobným programem proběhla v loňském roce na pěti britských univerzitách.

Pro FIT, nejmladší fakultu ČVUT v Praze, která završuje první rok své existence, bylo toto utkání prvním mezinárodním srovnáním úrovně jejích studentů.

Po hodině soutěžení, při kterém bylo úkolem vyřešit dvanáct logických a programátorských úloh, zvítězili studenti Martin Pelant a František Hejl. Z ocenění, kterým byl jednodenní pracovní pobyt ve firmě Barclays Capital a nejmodernější mobil Google ANDROID, měli vítězové radost. Martin Pelant uvedl:

„Programátorská soutěž byla obtížnější než jsem čekal.“

Od přivítání, přes předání sponzorského daru fakultě ve výši 150 000 korun firmou Barclays Capital, probíhala všechna komunikace v angličtině.