Slavnostní inaugurace rektora a děkanů ČVUT v Praze

9. 2. 2010

Dne 16. února 2010 proběhne od 10.00 hodin Slavnostní inaugurace rektora prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., a šesti děkanů fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Tento slavnostní akt se bude konat v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1).

Prof. Václav Havlíček bude vykonávat funkci rektora již druhé volební období a povede ČVUT v Praze v dalších čtyřech letech. Jako kandidát na rektora vzešel z voleb Akademického senátu ČVUT dne 21. října 2009. Do funkce rektora ČVUT jej jmenoval prezident republiky 14. ledna spolu s dalšími dvanácti rektory českých vysokých škol.

„Chci nadále věnovat veškeré úsilí tomu, aby ČVUT bylo nejlepší technickou univerzitou v ČR a kvalitní výzkumnou univerzitou v evropském měřítku. Dále chci dosáhnout toho, aby se zvýšila společenská prestiž inženýrů. Zaměřím se také na transfer technologií do praxe a využití finančních prostředků ze strukturálních fondů,“ řekl prof. Havlíček.

Kromě rektora bude také inaugurována jedna děkanka a pět nových děkanů fakult ČVUT. Na Fakultě stavební ČVUT se stala historicky první děkankou prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Do druhého funkčního období vstupuje na Fakultě strojní ČVUT její děkan prof. Ing. František Hrdlička, CSc., na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., a na Fakultě architektury ČVUT prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel. Nového děkana přivítá Fakulta dopravní ČVUT, bude jím prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek. Historicky prvním děkanem nejmladší fakulty ČVUT – Fakulty informačních technologií – bude prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Účast na inauguraci ČVUT v Praze potvrdila také řada významných hostů, mezi nimiž nebude chybět primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém, předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., zástupci MŠMT a diplomatických sborů, rektoři devětadvaceti českých vysokých škol, představitelé průmyslu a podniků, zástupci církví, členové akademické obce ČVUT a mnozí další.