Inovační online hackathon pomůže vylepšit vzdělávání

„Pojďte s námi inovovat vzdělávání!“ Tak vyzývají k účasti na online akci UniHack 2021 její organizátoři. Mezinárodní inovační hackathon chce spojit studenty, akademiky a odborníky s cílem vylepšit vzdělávací systém. Inovace by měly pomoci studentům i univerzitám a to nejen s problémy přesunu do online režimu v důsledku probíhající pandemie. Akci pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve spolupráci s prg.ai, Unico.aiCEE Hacks ve dnech 5. až 7. března. 

Vzdělávání ve školství v době pandemie je jedním z nejkontroverznějších témat jak na politické, tak na veřejné scéně. Je třeba dát prostor zkušenostem a znalostem studentů, absolventů vysokých škol a expertů v oblasti školství, aby pomohli školský vzdělávací systém zefektivnit a zvýšit úroveň vzdělávání. FIT ČVUT proto na základě zkušeností z prvního inovačního online hackathonu UniHack 2020 pořádá druhý ročník, kde chce dále rozpracovat nápady na zlepšení stávajícího systému.

Ideathon neboli ideový hackathon UniHack 2021 je příležitost pro instituce či subjekty přednést inovátorům problém v definovaných oblastech a ti vymyslí vhodné řešení, které bude implementovatelné do praxe. Výsledkem budou nové nápady na vylepšení zavedeného vzdělávacího systému a školství. Jako témata projektů organizátoři zvolili kromě inovací pro samotné univerzity také inovace pro absolventy. Tématy budou: Skills and learning certificates, Matchmaking and exchanging knowledge a Project based learning. Vítězné týmy v jednotlivých kategoriích získají ceny v celkové hodnotě 40 000 Kč.

„UniHack není klasický hackathon. Používáme pro něj spíše označení ideový hackathon neboli ideathon, protože si klade za cíl přinést nové nápady a změnit stávající přístupy. Zúčastnit se jej může kdokoli, nejen programátoři a vývojáři. Cílíme i na umělce, designéry, lidi z marketingu, psychology, architekty nebo ekonomy,“ říká Pavel Kordík, proděkan pro spolupráci s průmyslem FIT ČVUT a jeden ze spoluorganizátorů akce. „Chceme, aby se na budoucnosti vzdělávání v ČR podíleli jak studenti, tak experti ze širokého spektra oborů a aby nové nápady byly plnohodnotně využitelné i pro studenty mimo informatické obory,“ dodává.

Účastníkům ideathonu budou k dispozici mentoři z řad odborníků z praxe, kteří pomohou s nasměrováním nápadů a jejich prezentací. Jako motivace inovátorům poslouží kromě možnosti poznat zkušené experty také následné uplatnění na navazujících projektech i možné ocenění od organizátorů či partnerů akce. Zapojit se může každý. Stačí přihlásit sebe nebo svůj tým do 4. 3. 2021 na www.unihack.cz. Celá akce proběhne v anglickém jazyce.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková