Studenti ČVUT se stali vítězi studentské soutěže EuroTeQ Collider 2024

Dne 29. dubna se uskutečnily na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze závěrečné prezentace projektů, které vznikly v rámci projektového předmětu EuroTeQ Collider. Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů ČVUT a aliance EuroTeQ. Navržená témata se vázala k výzvě „Enhanced Connections for Sustainable Futures“, která byla dále rozdělena do kategorií People, Nature a Technology. Odbornou porotu nejvíce zaujaly projekty Anomaly Pulse Masters a SensWise, které řešily zadání od společnosti Pilsner Urquell (Asahi). Tématem této výzvy byla automatická detekce anomálií v pivovarském provozu, měřená na základě změny hladiny hluku. Třetí nejúspěšnější tým Visionary zpracoval zadání společnosti Ororo, jehož tématem bylo automatické generování bibliografických metadat. 

Do soutěže se přihlásilo 41 studentů ČVUT a nově také studenti Střední průmyslové školy sdělovací techniky (SPŠST) Panská. Právě rozšiřování spolupráce se středními školami je jedním z úkolů univerzitní aliance EuroTeQ. 

„S radostí vítáme, že nás ČVUT do této soutěže přizvalo. Chceme naše studenty dobře připravovat mimo jiné i pro studium na vysokých školách, a jsme proto rádi, že jsme s nimi, jak dlouhodobě jakožto fakultní škola Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií ČVUT, tak i prostřednictvím takovýchto krátkodobějších aktivit, v úzkém kontaktu. Pro zúčastněné studenty je taková zkušenost nepochybně velkým přínosem. Určitě je to ale přínosné i pro naše vyučující, kteří mohou nahlédnout pod pokličku takové vysokoškolské soutěže a sledovat, jak si naši studenti v týmech vedou a jaké jsou na ně kladeny nároky,“ uvedl u zapojení středoškolských studentů do soutěže učitel odborných předmětů SPŠST Panská, pan Jakub Šerých.    

Jako nejlepší práce byl vyhodnocen projekt Anomaly Pulse Masters, který se zabýval tématem „Digital Ear“ od zadavatele Pilsner Urquell (Asahi). Studenti svůj projekt postavili na monitorování zvuku a filtrování hluku pomocí systému YeastBeast. V praxi bude zařízení fungovat tak, že v momentě, kdy systém detekuje nestandardní zvuk, se spustí alarm. Implementovaný software bude využívat strojové učení tak, aby uměl rozeznat různé odchylky od normálního charakteru zvuku, kterou mu definuje obsluha výrobní linky. V týmu spolupracovali Viktorie Valdmanová a Kamran Aghalarli z Fakulty informačních technologií ČVUT, Ondřej Baštař a Ramil Farzaliyev z Fakulty elektrotechnické ČVUT, Jessica Louka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Tomáš Paška ze SPŠST Panská. 

I druhý oceněný tým SensWise, ve složení Tuka Al Sabbagh a Šimon Kochánek (Fakulta biomedicínského inženýrství), Pavel Svoboda (Fakulta architektury), Dominik Dvořáček (Fakulta elektrotechnická), Robert Otta a Marek Winter (SPŠST Panská) se zabýval zpracováním úlohy s názvem „Digital Ear“. V rámci jejich řešení vznikl prototyp zařízení MK002, pracující se dvěma směrovými mikrofony. Úkolem systému je vyhodnocení a rozlišení běžných zvuků a zvuků, které do této kategorie nespadají. 

Milan Bittner, malting manager společnosti Pilsner Urquell, ohodnotil spolupráci s ČVUT následovně: „Bylo inspirativní sledovat studenty, s jakým zájmem a profesionalitou se věnovali zadaným tématům. Zvlášť mě potěšilo, že dva z týmů, které se věnovaly naší výzvě, obsadily první dvě místa. EuroTeQhaton je pro studenty cennou zkušeností, která jim pomůže v jejich dalším studiu a profesním životě, a zároveň jim dává jedinečnou šanci otestovat své znalosti, ukázat svůj růstový mindset a odvahu a získat praktické dovednosti v reálném prostředí.“

Třetí nejlépe hodnocený projekt se zabýval automatickým generováním bibliografických metadat. Zadavatelem byla společnost Ororo. Na zpracování se podíleli výhradně studenti Fakulty informačních technologií – Anna Husieva, Kostiantyn Kuznietsov, Artem Shitin, Natik Agaev a Kostiantyn Zaihraiev. Výsledkem jejich spolupráce je flexibilní, snadno použitelný a předem naučený model, který je k dispozici zdarma a má velice intuitivní ovládání (využívá platformu Easy OCR). Jedinou placenou složkou je využití Chat GPT, na kterou je systém navázán. 

Všechny tři týmy ve dnech 8. až 10. června představí svá inovativní řešení na mezinárodní soutěži EuroTeQaThon v Paříži, kde se utkají s ostatními studenty z partnerských univerzit (Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique, Tallinn University of Technology, HEC Paris a IESE Business School Spain). 
Vítězové mezinárodního finále v Paříži si zajistí účast na akci EuroTeQ Ignite Bootcamp v Barceloně.
 

Více o soutěži EuroTeQ Collider

Kontakt pro média

Ivana Macnarová

PR manažerka

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková