Průvodce studiem

Uznávání předmětů mezi starým a nově akreditovaným bakalářským programem

Na začátku roku 2021 získal FIT novou akreditaci bakalářského programu Informatika, který je vyučován od akademického roku 2021/2022. Pokud se hlásíte ke studiu a v minulosti jste již na FIT studovali, je možné si nechat absolvované předměty uznat, případně zakončit studium ve starém programu.

Obecná pravidla pro uznávání předmětů

Po zápisu do studia je nutné podat žádost o uznání předmětů. Mohou být uznány předměty, které splňují tyto podmínky:

 • Je-li předmět z minulého studia, musí být hodnocení lepší než E.

 • Je-li předmět z CŽV, uznává se bez ohledu na klasifikaci.

 • Datum absolvování předmětu není starší než 5 let od data podání žádosti o jeho uznání.

Takto uznané kredity nejsou považovány za kredity získané v daném semestru či akademickém roce, tedy se nezapočítávají do minimálního počtu získaných kreditů nutného pro pokračování ve studiu. Započítávají se pouze do celkového součtu získaných kreditů.

Podrobnosti najdete ve Směrnici č. 57/2023 pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu.

Informace o uznávání předmětů mezi původním a nově akreditovaným programem

 • V akademickém roce 2023/2024 se budou v novém programu již vyučovat předměty ze všech ročníků.
 • Již nebude možné si zapisovat předměty starého programu. Můžete ale absolvovat předměty nového programu a zažádat o jejich uznání.
 • Předměty jsou mezi programy vzájemně uznatelné podle pravidel:
  • Předměty se stejnou zkratkou (ale rozdílnou „příponou“) jsou ekvivalentní a oboustranně uznatelné, např. předmět BI-PA1 a BI-PA1.21.
  • Ostatní předměty se budou uznávat podle uznávací tabulky – někdy obousměrně, jindy jednosměrně, dva předměty za jeden, ale i jeden předmět za dva.

Scénáře pokračování pro nově přijaté studenty po předchozím neúspěšném studiu ve starém programu

1.

Chcete pokračovat ve starém programu a v akademickém roce 2023/2024 zakončit studium

Ukončili jste studium ve vyšším ročníku bakalářského programu a po přijímacím řízení znovu nastoupili do nově akreditovaného programu. V akademickém roce 2023/2024 chcete skládat Státní závěrečnou zkoušku ve svém původním (starém) programu a zakončit studium.

Postup:

Žádosti o přestup budou schváleny proděkanem pro studium jen těm studentům, u kterých je realistické, že dokáží splnit podmínky pro připuštění k SZZ, tedy chybí jim absolvovat cca 1–2 předměty a vypracovat bakalářkou práci.

Je nutno dát pozor na konec platnosti akreditace starého programu, která končí 31. 12. 2024. Poslední možnosti složit v něm Státní závěrečnou zkoušku bude v únoru nebo v červnu 2024, případně pak ještě pouze opravný termín v listopadu 2024. V případě neúspěchu budete muset přestoupit do nového programu/specializace a doplnit si chybějící předměty nového studijního plánu.

2.

Chcete pokračovat ve starém programu, ale zatím neskládat Státní závěrečnou zkoušku

Ukončili jste studium v průběhu bakalářského programu a po přijímacím řízení znovu nastoupili do nově akreditovaného programu. Chcete pokračovat ve svém původním (starém) programu, ale Státní závěrečnou zkoušku neplánujete v roce nástupu.

Tato varianta již není možná kvůli končící platnosti akreditace starého programu.
Máte dvě možnosti:
 1. Přehodnoťte svůj plánovaný termín SZZ na akademický rok 2023/2024 a použijte stejný postup jako u 1. varianty. Pozor na to, že přestup do starého programu bude umožněn pouze studentům, u kterých je realistické, že dokáží splnit podmínky pro připuštění k SZZ.

 2. Studujte v novém programu a zažádejte si o uznání absolvovaných předmětů jako u 3. varianty.

3.

Chcete pokračovat v novém programu

Ukončili jste studium v průběhu bakalářského programu a po přijímacím řízení znovu nastoupili do nově akreditovaného programu. Chcete v tomto novém programu pokračovat.

Postup:

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na svou studijní referentku.

Studijní oddělení

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.