Průvodce studiem

Uznávání předmětů mezi starým a nově akreditovaným bakalářským programem

Na začátku roku 2021 získal FIT novou akreditaci bakalářského programu Informatika, který bude vyučován od akademického roku 2021/2022. Pokud se hlásíte ke studiu a v minulosti jste již na FIT studovali, je možné si nechat absolvované předměty uznat, případně zakončit studium ve starém programu.

Obecná pravidla pro uznávání předmětů

Po zápisu do studia je nutné podat žádost o uznání předmětů. Mohou být uznány předměty, které splňují tyto podmínky:

 • Je-li předmět z minulého studia, musí být hodnocení lepší než E.

 • Je-li předmět z CŽV, uznává se bez ohledu na klasifikaci.

 • Datum absolvování předmětu není starší než 5 let od data podání žádosti o jeho uznání.

Takto uznané kredity nejsou považovány za kredity získané v daném semestru či akademickém roce, tedy se nezapočítávají do minimálního počtu získaných kreditů nutného pro pokračování ve studiu. Započítávají se pouze do celkového součtu získaných kreditů.

Podrobnosti najdete ve Směrnici č. 57/2023 pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu.

Informace o uznávání předmětů mezi původním a nově akreditovaným programem

 • V akademickém roce 2022/2023 se budou v novém programu vyučovat pouze předměty 1. a 2. ročníku, teprve v následujícím roce předměty 3. ročníku.
 • Nadále bude možné si zapisovat i předměty starého programu z vyšších ročníků.
 • Předměty jsou mezi programy vzájemně uznatelné podle pravidel:
  • Předměty se stejnou zkratkou (ale rozdílnou „příponou“) jsou ekvivalentní a oboustranně uznatelné, např. předmět BI-PA1 a BI-PA1.21.
  • Ostatní předměty se budou uznávat podle uznávací tabulky – někdy obousměrně, jindy jednosměrně, dva předměty za jeden, ale i jeden předmět za dva.

Scénáře pokračování pro nově přijaté studenty po předchozím neúspěšném studiu ve starém programu

1.

Chcete v příštím akademickém roce zakončit studium ve starém programu

Skončili jste ve vyšším ročníku bakalářského studia a znovu nastoupili do nově akreditovaného programu. Co nejdříve (během prvního roku nového studia) chcete skládat Státní závěrečnou zkoušku ve svém původním (starém) programu a zakončit studium.

Postup:
2.

Chcete pokračovat ve starém programu

Skončili jste v průběhu bakalářského studia a znovu nastoupili do nově akreditovaného programu. Chcete pokračovat ve svém původním (starém) programu, ale Státní závěrečnou zkoušku neplánujete v roce nástupu.

Máte dvě možnosti:
 1. Použijte stejný postup jako u varianty „1. Chcete v příštím akademickém roce zakončit studium ve starém programu“.

 2. Studujte v novém programu (můžete si zapisovat i předměty starého programu z vyšších ročníků) a po úspěšném ukončení 1. ročníku podejte žádost o přestup do starého programu a zažádejte si o uznání absolvovaných předmětů podle uznávací tabulky.

U této varianty je nutno dát pozor na konec platnosti akreditace starého programu, která končí 31. 12. 2024. Poslední možnost složit v něm Státní závěrečnou zkoušku bude v únoru 2024, případně v červnu 2024 (tehdy již bez možnosti opravného termínu). V případě neúspěchu budete muset přestoupit do nového programu a dodělávat chybějící předměty.

3.

Chcete pokračovat v novém programu

Skončili jste v průběhu bakalářského studia a znovu nastoupili do nově akreditovaného programu. Chcete v tomto novém programu pokračovat.

Postup:

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na svou studijní referentku.

Studijní oddělení