Průvodce studiem

Výuka angličtiny

Ve světě IT se bez angličtiny neobejdete. Proto každý student bakalářského studijního programu Informatika v českém jazyce musí během studia ovládnout angličtinu na jazykové úrovni B2.

Podmínky výuky

 • Angličtina je povinný předmět bakalářského studia a každý student jej musí absolvovat tak, že složí zkoušku nebo prokáže znalost angličtiny certifikátem na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce.
 • Předmět je odhodnocen celkem 4 kredity. Tyto kredity se počítají vždy do toho semestru, ve kterém student absolvoval předmět nebo se prokázal certifikátem.
 • Pravidla platí stejně pro prezenční i kombinovanou formu studia v českém jazyce.

Možné formy absolvování předmětu

Student se připravuje s podporou fakulty 

 • Výuku pro FIT zajišťuje Kabinet jazyků Fakulty architektury.
 • Student si na FIT zapíše předmět BI-A2L. Předmět předpokládá základní znalost angličtiny a připraví studenta na následnou zkoušku. Je zakončen zápočtem, za který jsou 2 kredity.
 • Po absolvování BI-A2L si student v systému KOS zapíše předmět BI-ANG (Zkouška z angličtiny po zápočtu BI-A2L) a za úspěšné absolvování (zakoušku) získá další 2 kredity.

Pozn.: Pokud zjistíte, že předmět BI-A2L pro vás není vhodný, standardním způsobem si jej na začátku semestru zrušte (jinak si zkomplikujete případnou možnost zápisu BI-ANG1).

Student se připraví sám a jde pouze ke zkoušce

 • Student si zapíše předmět BI-ANG1 (Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů) a za úspěšné absolvování získá 2 kredity.
 • Po absolvování tohoto předmětu požádá student svoji studijní referentku o připsání fiktivního předmětu BI-ANGS (Samostatná příprava na zkoušku z angličtiny) za 2 kredity.

Pozn.: Student si nemůže zapsat předmět BI-ANG1, pokud předtím absolvoval předmět BI-A2L.

Student již anglicky umí a může to doložit certifikátem

 • Student požádá na studijním oddělení o uznání certifikátu stvrzujícího jazykovou úroveň B2 a je mu jako absolvovaný zapsán předmět BIE-EEC (English External Certificate) za 4 kredity.
 • Certifikát nesmí být starší 5 let.
   

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.