Studijní oddělení

Na Studijním oddělení řeší bakalářští a magisterští studenti se svojí studijní referentkou běžnou administrativu spojenou se studiem. S problémy spojenými se studiem, s návrhy studijních plánů pro studium v zahraničí a s dalšími studijními záležitostmi je možné kontaktovat proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.

Úřední hodiny

Studijní oddělení je možné navštívit během úředních hodin. Jiný termín návštěvy lze domluvit e-mailem u své studijní referentky. Schůzku s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost je nutné nejdříve domluvit e-mailem.

Studijní oddělení Referentka pro SZZ
Pondělí 13:00–15:00
Úterý 10:00–12:00 10:00–12:00
Středa 09:30–11:30 13:30–15:30 9:30–11:30 13:30–15:30
Čtvrtek 10:00–12:00 10:00–12:00
Pátek

Zaměstnanci

Běžnou administrativu spojenou se studiem řeší studenti se svojí studijní referentkou. Studenti bakalářského programu s příjmením začínajícím ⟨A, L⟩ mají přidělenou Hanu Křížovou a studenti ⟨M, Ž⟩ Markétu Knížkovou. Referentkou pro všechny magisterské studenty je Zdeňka Kutinová. Studentům anglických programů a přijíždějících v rámci výměnných pobytů pomáhá Ludmila Facer.

Zdeněk Muzikář - profile

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Schůzku je nutné nejdříve domluvit e-mailem

Ivana Dolejšová - profile

Ivana Dolejšová

Vedoucí Studijního oddělení

Agenda poplatků, stipendíí a celoživotního vzdělávání v českém jazyce

Nobody - profile

Zdeňka Kutinová

Zastupující vedoucí Studijního oddělení, referentka pro studenty magisterského programu

Agenda poplatků, stipendií a celoživotního vzdělávání v českém jazyce

Hana Křížová - profile

Hana Křížová

Referentka pro studenty A–L bakalářského programu

Nobody - profile

Ing. Markéta Knížková

Referentka pro studenty M–Ž bakalářského programu

Ludmila Facer - profile

Ludmila Facer

Referentka pro studenty anglických programů a přijíždějících v rámci výměnných pobytů

Agenda celoživotního vzdělávání v anglickém jazyce

Adéla Bryan - profile

Bc. Adéla Bryan, DiS.

Referentka pro státní závěrečné zkoušky

Správkyně archivu závěrečných prací

Alena Libánská - profile

Mgr. Alena Libánská, Ph.D.

Fakultní správkyně systému KOS

Sekretářka Katedry softwarového inženýrství

Ivan Halaška - profile

Ing. Ivan Halaška

Fakultní správce systému KOS

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Nobody - profile

Libuše Pochová

Referentka studijního oddělení

Kontakt

Studijní oddělení sídlí ve 3. patře Nové budovy ČVUT. Referentku pro státní závěrečné zkoušky naleznete v 10. patře Budovy A. V případě dotazů týkajících se přijímacího řízení, můžete oddělení kontaktovat na e-mail:

Pro písemný kontakt využijte adresu:

  1. České vysoké učení technické v Praze
  2. Fakulta informačních technologií
  3. Studijní oddělení
  4. Thákurova 9
  5. 160 00 Praha 6
  6. Česká republika


Poslední změna: 30.1.2020, 10:42