Bc. Vojtěch Paukner

Absolvent

V roce 2013 Vojtěch se svým kamarádem, dnes již také absolventem FITu Martinem Kučerou, založil charitativní on-line projekt Milý Ježíšku. Díky tomu se v roce 2020 dostal do výběru prestižního magazínu Forbes 30pod30.

Vojta měl sice vždy blízko k počítačům a elektrotechnice, kdy již ve školce zapojoval první obvody, ale pokud bylo na výběr někde někomu něco přednášet, nebo jít něco naprogramovat, vždy si vybral to první. Na konci gymnázia se nemohl rozhodnout, kam dál, přemýšlel nad managementem, žurnalistikou, strojírenstvím či jadernou fyzikou. Nakonec vyhrála touha po svobodě v podnikání, ke které v IT vede celkem přímá cesta, a rozhodl se jít studovat Informatiku na FIT.

Zpočátku svých studií na FITu inklinoval k čistě technologickým směrům a matematika rozhodně nebyla jeho nejlepším kamarádem. Díky skvělému stylu výuky matematiky na FITu a podporujícímu okruhu kolegů-studentů se však jeho názor na matematické obory brzy změnil. Po absolvování předmětu BI-LIN již věděl, že spíše než programování dá přednost ve své budoucí kariéře něčemu více teoretickému.

„Na FITu jsem pochopil, že když má člověk vhodné podmínky a motivaci, dokáže se naučit cokoliv. FIT pro mě byl velkou výzvou, která mě ale posunula mnohem dál, než jsem čekal.“

Svou zálibu a uplatnění matematických znalostí nalezl v oblasti strojového učení, které ho okouzlilo svojí neprobádaností a trochu i rebelským přístupem k jinak rigidním teoriím. V roce 2019 dokončil bakalářské studium v oboru Znalostní inženýrství na FITu a dále se vydal pokračovat ve studiu datové analýzy na Technickou univerzitu v Mnichově do Bavorska.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.