Laboratoř grafiky a herního designu (ggLab)

Interaktivní zeď

Dominantním vybavením laboratoře je šestimetrová interaktivní stěna. Ve spolupráci s initi.org slouží studentům jako test nekonvenčního rozhraní pro vizualizaci a jako médium pro vývoj her, prezentací a aplikací.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.