Laboratoř inteligentních vestavných systémů (LIVS)

Integrujeme umělou inteligenci s vestavnými systémy. Připravujeme studenty pro Průmysl 4.0. Studenti tu mohou pracovat s humanoidními roboty, průmyslovým kooperativním robotem a širokým spektrem kolových nebo šestinohých robotů a dronů. Využíváme server s výkonnými grafickými kartami pro algoritmy umělé inteligence a učení hlubokých neuronových sítí.

Více o nás

Laboratoř je spolufinancována Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit a technicky vybavit Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Laboratoř bude zaměřena na vestavné systémy s integrovanými prvky umělé inteligence. Bude technickým zázemím pro studenty vybaveným podle nejmodernějších trendů.

Čemu se laboratoř věnuje?

Zaměřujeme se humanoidní roboty a vývoj aplikací pro ně. Na modelech automobilů řešíme problémy autonomního řízení. Akcelerujeme neuronové sítě na programovatelných hradlových polích (FPGA) a výkonných GPU.

Vedoucí laboratoře

Správce laboratoře

Vybavení

Studentům umožňujeme pracovat s humanoidními roboty a průmyslovým kooperativním robotem a širokým spektrem kolových a šestinohých robotů a dronů.

Roboti NAO a Pepper

V laboratoři máme sedm humanoidních robotů NAO a tři humanoidni Pepper.

Robot Yumi

Průmyslovou robotiku zastupuje dvouramenný robot Yumi.

Server s výkonnými GPU kartami

Využíváme server s výkonnými grafickými kartami pro algoritmy umělé inteligence a učení hlubokých neuronových sítí.

Projekty

Laboratoř inteligentních vestavných systémů

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002533
Období
2017 - 2019
Popis
Cílem projektu je vytvořit a technicky vybavit Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Laboratoř se bude zaměřena na vestavné systémy s integrovanými prvky umělé inteligence. Laboratoř bude studentům poskytovat technické zázemí pro předměty Základy inteligentních vestavných systémů (BI-ZIVS) v bakalářské etapě, Inteligentní vestavné systémy (MI-IVS) v magisterské etapě, bakalářské a diplomové práce. Technické vybavení laboratoře bude sledovat nejmodernější trendy v dané oblasti.

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Kde nás najdete?

Laboratoř inteligentních vestavných systémů
Katedra číslicového návrhu
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-1054 (Budova A, 10. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.