Počítačové sítě

Ve výzkumné skupině Počítačové sítě se staráme o výuku a výzkum v oblasti počítačových sítí a distribuovaných systémů. Patří sem vše od komunikačních protokolů přes cloudově orientované systémy až k bezdrátovým sítím. 

Aplikace

Jádro naší činnosti je ve výuce studentů. V rámci bakalářských a magisterských programů je provedeme vším od fundamentálních základů až po nejmodernější současné technologie. Z těch současných se věnujeme například protokolům BGP, MPLS a technologii SDN.

Spolupracujeme na vývoji a realizaci složitých architektur distribuovaných a cloudově orientovaných systémů, popřípadě pokročilých síťových topologií. Zároveň se zabýváme vývojem a implementací softwarových nástrojů a aplikací, které dokáží efektivně využívat výše uvedená řešení.

Aktivně si vyměňujeme zkušenosti s jinými organizacemi jako je CESNET, CZ.NIC popřípadě Akademie věd České republiky.

Kde nás najdete?

Výzkumná skupina Počítačové sítě
Katedra počítačových systémů
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnosti TH:A-1133 a 1144 (Budova A, 11. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Kontaktní osoba

Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.