Večer doktorandů

Úvodní večer pro studenty doktorského programu pomáhá (převážně) nováčkům seznámit se, zapadnout a rychle poznat nástrahy doktorského studia. Své zkušenosti jim zde předají studenti z vyšších ročníků, kteří akci pořádají za podpory fakulty.

Termín a místo konání

Večer doktorandů se koná pravidelně dvakrát ročně vždy před začátkem semestru v restauraci U Houmra.

Kontakt

Ing. Tomáš Nováček

Ing. Jan Řezníček

Tajemník Akademického senátu

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková