Ing. Tomáš Nováček

Předseda Akademického senátu

Pozice

člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
předseda AS Fakulta informačních technologií
člen AS - student Fakulta informačních technologií
student Fakulta informačních technologií
člen disciplinární komise - student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra softwarového inženýrství
student Katedra aplikované matematiky