Ing. Tomáš Nováček

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Sekretariát děkana
zaměstnanec Katedra softwarového inženýrství
student Katedra aplikované matematiky