Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Program DOD PREZENČNĚ

Podmínky pro vstup na akci

Den otevřených dveří se koná za podmínek protiepidemických opatření platných v den konání. Účastníci musí splňovat podmínky pro hromadné akce dle systému O-T-N a mít nasazen respirátor. Splnění podmínek bude probíhat u vstupu do budovy. V případě, že nebudou dodrženy, nemůže být účastník na akci vpuštěn. Doporučujeme přijít s časovým předstihem a pro rychlou kontrolu se prokazovat aplikací Tečka.

Program 10:00–15:00

Přednáška o bakalářském studiu

KDY: 10:00 a 12:00 (přednášky jsou totožné)
KDE: posluchárna 105, přízemí Nové budovy ČVUT 

Přednáška o bakalářském studiupřijímacím řízení a aktivitách pro studenty.

Stánky bakalářských specializací

KDY: 10:00–15:00
KDE: přízemí Nové budovy ČVUT 

Zjistěte víc o našich studijních specializacích. Na jednotlivých stáncích se můžete ptát přímo vyučujících a studentů dané specializace. 

Prohlídky laboratoří

KDY: 11:00–15:00
KDE: budova A (9.–14. patro) a Nová budova (3. patro)

Podívejte se do laboratoří fakulty a zjistěte, jak je využívají naši studenti při výuce, výzkumu i praxi s firmami. 

Komentovaná prohlídka fakulty

KDY: 11:30–14:30 (vždy po 30 minutách)
KDE: sraz u vstupu v Nové budově ČVUT 

Podívejte se, jak vypadají naše učebny a další prostory fakulty na prohlídce s jedním z našich studentů. V průběhu se můžete zeptat na vše, co vás zajímá. 

Doprovodný program

KDY: 10:00–15:00
KDE: přízemí Nové budovy ČVUT 

  • Praxe při studiu – Zjistěte, s kolika firmami fakulta spolupracuje a jak u nich můžete získat praxi při studiu

  • Soutěž pro středoškoláky FIKS – Zapojte se do Fiťáckého informatického korespondenčního semináře a získejte přijetí na FIT bez přijímací zkoušky.

  • Přijetí přes SCIO – Nechte si poradit, jak se přihlásit a uspět v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) z matematiky nebo obecných studijních předpokladů pro přijetí na FIT.

  • Studentský život – Získejte informace o životě na kolejích i mimo ně od přímo od studentů z fakultního klubu FIT++