The 8th Prague Embedded Systems Workshop

Kdy

6. 11. – 8. 11. 2020

Kde

Online

Kategorie

Konference

Soutěže

Na tomto mezinárodním výzkumném setkání organizovaném Katedrou číslicového návrhu doktorandi prezentují a diskutují své výsledky a pokroky ve všech aspektech návrhu, testování a aplikací vestavných systémů. Workshop se zaměřuje zejména na spolehlivé a nízkoenergetické návrhy, má i zvláštní sekci zaměřenou na síťovou bezpečnost. Součástí akce jsou i zvané přednášky významných odborníků z univerzit i z praxe.

Web konference

Student Poster Session

Součástí workshopu je také soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Do soutěže můžete přihlásit práci z oboru vestavných systémů, která byla obhájena tento nebo minulý rok (od letního semestru 2019/2020). Zasedání pořádají mladí členové IEEE, můžete tímto tedy vstoupit do mezinárodní odborné komunity.

Call for Papers

Na workshop můžete přihlásit 3 druhy příspěvků:

  • Do 20. 9. odborný článek.
  • Do 4. 10. abstrakt již publikovaného výzkumu.
  • Do 11. 10. poster bakalářské nebo magisterské práce.

Více

Kontakty

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.