Přihlášky ke studiu

Kdy

1. 1. – 15. 4. 2021

Kde

Online

Kategorie

Pro uchazeče

Chcete studovat informatiku? Aktuálně vám nabízíme nové studijní specializace!

Termín pro podání přihlášky na bakalářské studium je do 15. 4. 2021 a pro magisterské studium do 31. 3. 2021. Veškeré informace a postup pro podání přihlášky naleznete v Přijímacím řízení.

V čem je naše fakulta jedinečná? Co si z ní odnesete do práce a co do života? Přečtěte si 10,5 důvodu, proč studovat FIT.

Podat přihlášku

Změna pravidel maturitních zkoušek v 2021

Maturita je pro nás dokladem o úplném středoškolském vzdělání, což je jedna z nutných podmínek přijetí. Na její rozsah ani výsledky nebereme zřetel.

Přijímací zkouška na FIT se nijak nemění, bude z matematiky v rámci původních tematických okruhů uvedených v Podmínkách pro přijetí.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková