IT odborníkem díky novým studijním specializacím

10. 3. 2021

FIT nabízí nové specializace pro studenty bakalářského programu. K nedávno modernizovanému magisterskému programu s 9 specializacemi tak fakulta nyní poskytuje i 10 bakalářských specializací v českém i anglickém jazyce. Vzdělání například v oblasti umělé inteligence, manažerské informatiky nebo počítačové bezpečnosti je pokračováním úsilí fakulty o trvalou modernizaci, která studentům umožní vzdělání na špičkové úrovni.

Důvodem k aktualizaci a modernizaci studijních specializací byla jednak novela Zákona o vysokých školách, jednak potřeba nabídnout studentům vzdělání, které je vybaví znalostmi napříč celým IT spektrem. Nové specializace fakulta vytvořila v souladu s nejmodernějšími trendy ve světě informačních technologií.

„Informační technologie jsou odvětvím, které zažívá pokrok téměř denně. Naše fakulta proto drží krok s tímto trendem a nabízí studentům porozumění takovým oblastem, jako je internet věcí, virtualizace, velká data, počítačová bezpečnost či umělá inteligence,“ říká Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na FIT ČVUT.

Zvládnutím prvního ročníku studenti získají do svého odborného profilu vyvážený mix jak teoretických, tak technologických základů informatiky. Studenti budou připraveni v dalších ročnících absolvovat předměty jednotlivých odborných specializací, které mají jasně definovaný profil a jsou zaměřené na aktuální témata, se kterými má fakulta zkušenost, vybudovanou výzkumnou základnu, technologickou infrastrukturu a laboratoře.

Aktuálně je možné podávat přihlášky ke studiu FIT ČVUT v Praze. Termín pro bakalářské studium je do 15. 4. 2021 a pro magisterské studium do 31. 3. 2021. Veškeré informace a podmínky pro přijetí najdete na stránce Přijímací řízení.