Tvorba rozvrhu

Kdy

1. 9. – 24. 9. 2023

Kategorie

Harmonogram

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.