The 12th Prague Embedded Systems Workshop

Kdy

27. 6. – 29. 6. 2024

Kde

Relax park Modrá stodola

Horoměřice, Česká republika

Kategorie

Konference

Soutěže

Na mezinárodním výzkumném setkání PESW organizovaném Katedrou číslicového návrhu FIT a výzkumnou skupinou DDD doktorandi prezentují a diskutují své výsledky a pokroky ve všech aspektech návrhu, testování, komunikace a aplikací vestavných systémů. Workshop se zaměřuje zejména na spolehlivé a nízkoenergetické návrhy, má i zvláštní sekci zaměřenou na síťovou bezpečnost, kterou zastřešuje Laboratoř monitorování síťového provozu. Součástí akce jsou i zvané přednášky významných odborníků z univerzit i z praxe.

Web akce

Student Poster Session

Součástí konference PESW je také soutěž závěrečných prací, která je organizována jako studentská posterová sekce. Zúčastnit se mohou autoři bakalářských a diplomových prací z oblasti vestavných systémů, které byly obhájeny v tomto nebo minulém roce (od léta 2023). Termín pro přihlášení je do 24. června.

Posterovou sekci pořádá IEEE Student Branch na ČVUT ve spojení s IEEE Young Professionals. Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami věnovanými IEEE YP a sponzory.

Podrobnosti

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková