Prague Embedded Systems Workshop

Hrdým pořadatelem The Prague Embedded Systems Workshop (PESW) je naše Katedra číslicového návrhu. Na akci se setkávají odborníci a studenti z oblasti návrhu vestavných systémů, jejich testování a aplikace. Cílem workshopu, kde se prezentují a diskutují studentské pokroky ve výzkumu, je zlepšit spolupráci mezi univerzitami nejen v Evropě. Jeho součástí je soutěž bakalářských a diplomových prací z oblasti vestavných systémů.

Web akce

Termín a místo konání

Třídenní konference se koná na konci června v Horoměřicích u Prahy.

Kontakt

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková