Informace pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči o studium, v souvislosti s omezeními způsobenými infekcí koronaviru dojde s největší pravděpodobností k posunutí maturitních zkoušek. Z toho vyplývá i posunutí přijímacích zkoušek na FIT, zápisů a všech s tím souvisejících termínů. Datum ukončení přijímání přihlášek ke studiu se však nemění a zůstává 31. 3. 2020.

Předpokládaný první termín přijímací zkoušky je v tuto chvíli konec června. Vše ale závisí na vývoji situace, sledujte proto průběžně informace v aplikaci přijímacího řízení i zde na webových stránkách fakulty.

Momentálně pracuje na úpravách zákonů a předpisů, které umožní například předložit doklad o maturitní zkoušce až po zápisu, v odůvodněných případech vrátit poplatek za přijímací řízení apod.

Přijímací řízení