Prestižní ocenění vědeckého článku

20. 8. 2020

Vědecký článek, který publikoval tým vědců včetně Pavla Surynka z FIT na prestižní světové konferenci ICAPS 2020, získal přední uznávané ocenění Outstanding Student Paper Award. Článek vzešel ze spolupráce FIT ČVUT a University of Southern California (USC).

Konference ICAPS 2020 je hlavní světovou konferencí v oblasti automatického plánování, různé žebříčky tuto konferenci řadí mezi špičkové akce v oboru. Bylo to historicky poprvé, kdy byl na konferenci ICAPS oceněn článek s podílem českého pracoviště.

Česká strana se článkem s názvem Multi-Agent Pathfinding with Mutex Propagation zabývala v rámci řešení grantu GAČR „Inteligentní algoritmy pro zobecněné varianty multi-agentního hledání cest“, jehož řešitelem je vědec z FIT ČVUT Pavel Surynek. Článek i grant se zabývají tzv. multi-agentním hledáním cest (angl. multi-agent path finding, zkratka MAPF). MAPF je v poslední době velmi studovaná úloha, ve které jde o naplánování pohybu mobilních agentů do zadaných cílových pozic, přičemž mezi agenty nesmí dojít ke srážce. Algoritmy pro řešení této úlohy lze aplikovat např. v autonomním řízení dopravy.

S pomocí studentů z USC Hana Zhanga a Jioayng Li se podařilo všechny myšlenky o použití mutexů implementovat a otestovat. Článek byl poslán na konferenci ICAPS. Hodnocení článku všem vyrazilo dech, protože recenzenti se do jednoho shodli na nejvyšším hodnocení.

Více o oceněném článku

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková