Proběhl online letní kurz programování ICS

29. 9. 2020

Již třetí ročník letního kurzu Introduction to Computer Science se konal ve dnech 4.–21. 8. 2020 a vinou omezení spojených s koronavirem probíhal výhradně v online podobě. Kurz byl společným projektem Stanford University, ČVUT FIT a Koc University v Turecku.

Kurzu se zúčastnilo celkem 154 studentů středních škol, kteří se kromě sledování přednášek a řešení programovacích úloh scházeli také při online hraní her a dalších aktivitách. Pro online výuku se používala platforma Zoom a jako programovací jazyk kurzu byl tentokrát vybrán Python.

Během tří týdnů i přes počáteční obavy a díky společnému úsilí organizátorů, vyučujících a studentů účastníci pronikli do základů programování. Každý den měli možnost zkonzultovat své snažení s vyučujícími, kteří jim byli k dispozici kdykoliv během dne.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková