Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Týmy z FIT ve finále inovačního maratonu NakopniPrahu

Týmy z FIT ČVUT se probojovaly do finále pražského inovačního maratonu NakopniPrahu. Se svými projekty Praha energeticky soběstačná a Metacity byly vybrány v konkurenci dalších inovačních týmů pro postup do finále a oceněny částkou 10 000 Kč na podporu realizace projektu. Finále maratonu proběhne na konci června.

FIT ČVUT reprezentovaly týmy Paioneers a Metacity. Tým Paioneers z nově vznikající Inovační laboratoře FIT ČVUT při Centru business informatiky představil projekt Praha energeticky soběstačná. Projekt řeší produkci a ukládání elektřiny v místě spotřeby v Praze. Vize celého projektu je zaměřená na udržitelnost života na naší planetě. Princip spočívá v realizaci virtuální elektrárny, která vznikne propojením jednotlivých fotovoltaických elektráren (FVE) na budovách města kombinovaných s bateriovým úložištěm. Zpřístupněním modelu veřejnosti se otevře možnost jednodušeji plánovat instalace FVE. Zvýšením produkce obnovitelné energie přímo na území města se zvýší resilience města. Sníží se tím tvorba tepelných ostrovů a nutnost klimatizování.

„Tým Paioneers se dlouhodobě snaží vytvořit multioborovou hernu pro lidi, kteří chtějí technologie s reálným pozitivním dopadem na lidské životy,“ říká David Pešek, jeden z členů týmu, a dodává: „Naše činnost se točí kolem umělé inteligence. AI vnímáme jako nástroj, který může významně ovlivnit vývoj lidstva, pakliže se použije správně.“

Tým Metacity představil projekt se stejným názvem, který řešil komunikaci mezi občany, developery, neziskovými organizacemi, městskými institucemi a dalšími stakeholdery podílejícími se na rozvoji a plánování města. Pro tvorbu budoucí podoby Prahy jsou klíčová data. S Metacity bude moci každý sdílet svá data, čímž se zjednoduší komunikace během plánování výstavby, projektování městských částí nebo bude možné vizuálně demonstrovat regulace vycházející z metropolitního plánu. 

„V současné době městské instituce vyvíjejí, či si nechávají zpracovávat vizualizace individuálně. Tyto výstupy se ale nedají navzájem kombinovat. Díky Metacity bude možné získaná data propojit a zefektivnit tak vzájemnou komunikaci,“ říká k projektu Vojtěch Tomas, jeden z členů týmu Metacity.

NakopniPrahu je už druhý ročník soutěže pro kohokoli, kdo se svým týmem dokáže za čtyři měsíce představit prototyp řešení jedné z výzev nebo její podkategorie. Účastníci mají za úkol vymyslet a v detailu rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. Nejlepší projekty budou realizovány. Projekt je inspirován moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole a soukromé společnosti. Jeho cílem je vytvořit inovativní řešení připravené k rychlé realizaci.