FIT obdržela jedinečné ocenění za podporu propagace ČR ve světě

Studenti fakulty se od roku 2009 prostřednictvím výstupů ze svých závěrečných prací zapojují do činnosti americké neziskové společnosti Czech-American TV, aby prostřednictvím televizního vysílání zlepšili povědomí o České republice a jejích regionech. FIT díky tomu dostala jako jediná fakulta v ČR ocenění za dlouhodobou propagaci ČR od zakladatele Czech-American TV, amerického producenta Johna Honnera.

Za intenzivní spolupráci FIT ČVUT jako jediná z institucí spolupracujících s CATV USA obdržela ocenění od jejího zakladatele Johna Honnera. Studenti FIT ČVUT již 11 let s touto organizací úzce spolupracují prostřednictvím svých bakalářských a diplomových prací. Přicházejí tak s technickými nápady ohledně vývoje webových stránek. Studenti díky tomu vymysleli systém, jak zefektivnit vysílání, čímž přispívají k šíření dobrého jména ČR v zahraničí. 

„K osvětě České republiky přispívá naše organizace prostřednictvím dalších aktivit, jako je například projekt výuky českého jazyka v USA ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, projekt hledání českých předků a jejich kořenů ve spolupráci se Státním oblastním archivem ČR nebo propagace receptů tradiční české kuchyně ve spolupráci se ZČU v Plzni,“ uvádí některé ze současných a neziskových projektů John Honner.

Pořady o českých a moravských regionech a jejich kulturním dědictví vysílá Czech-American TV na území USA již od roku 2003. Toto veřejné a nekomerční vysílání sleduje pravidelně každý týden na kabelové televizi více než 2,5 milionu domácností v šedesáti amerických městech. A díky internetovému streamu a vysílání v anglickém jazyce oslovuje další desítky tisíc diváků z různých koutů světa.