FIT obdržela jedinečné ocenění za podporu propagace ČR ve světě

24. 5. 2021

Studenti fakulty se od roku 2009 prostřednictvím výstupů ze svých závěrečných prací zapojují do činnosti americké neziskové společnosti Czech-American TV, aby prostřednictvím televizního vysílání zlepšili povědomí o České republice a jejích regionech. FIT díky tomu dostala jako jediná fakulta v ČR ocenění za dlouhodobou propagaci ČR od zakladatele Czech-American TV, amerického producenta Johna Honnera.

Za intenzivní spolupráci FIT ČVUT jako jediná z institucí spolupracujících s CATV USA obdržela ocenění od jejího zakladatele Johna Honnera. Studenti FIT ČVUT již 11 let s touto organizací úzce spolupracují prostřednictvím svých bakalářských a diplomových prací. Přicházejí tak s technickými nápady ohledně vývoje webových stránek. Studenti díky tomu vymysleli systém, jak zefektivnit vysílání, čímž přispívají k šíření dobrého jména ČR v zahraničí. 

„K osvětě České republiky přispívá naše organizace prostřednictvím dalších aktivit, jako je například projekt výuky českého jazyka v USA ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, projekt hledání českých předků a jejich kořenů ve spolupráci se Státním oblastním archivem ČR nebo propagace receptů tradiční české kuchyně ve spolupráci se ZČU v Plzni,“ uvádí některé ze současných a neziskových projektů John Honner.

Pořady o českých a moravských regionech a jejich kulturním dědictví vysílá Czech-American TV na území USA již od roku 2003. Toto veřejné a nekomerční vysílání sleduje pravidelně každý týden na kabelové televizi více než 2,5 milionu domácností v šedesáti amerických městech. A díky internetovému streamu a vysílání v anglickém jazyce oslovuje další desítky tisíc diváků z různých koutů světa.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková