Jednodušší výuka znakového jazyka díky nové aplikaci FIT ČVUT

13. 12. 2021Ivana Macnarová

Nová aplikace Tichý jazyk pomůže sociálním pracovníkům, pedagogům a dalším účastníkům kurzů znakového jazyka zjednodušit jejich studium. Aplikace, která vznikla ve spolupráci FIT ČVUT a neziskové organizace Tichý svět, obsahuje přes 3700 krátkých videí se slovy i větami ve znakovém jazyce a abecedně řazený Videoslovník. Aplikace je přímo propojena s existujícím e-learningovým systémem.

„Ačkoliv věřím, že učení s ‚živým‘ lektorem není moc dobře nahraditelné, výhodou aplikace je, že student si v ní může video se znakem nebo větou pouštět opakovaně a může si jej nacvičit v klidu doma před další prezenční lekcí v Tichém světě,“ dodává autor a absolvent FIT ČVUT Ing. Jindřich Žák.

Ing. Jindřich Žák navázal svou diplomovou prací na prototyp připravený v rámci bakalářské práce studentky FIT ČVUT Bc. Alžběty Gogolákové a výsledkem je aplikace Tichý jazyk. V současné chvíli slouží aplikace primárně jako podpůrný nástroj výuky znakového jazyka pro studenty fyzických nebo online kurzů pořádaných Tichým světem. O možnostech dalšího využití se jedná. Aplikace se skládá z výukových modulů, každý modul obsahuje 10–20 lekcí s konkrétními tématy (např. počasí, roční období, rodina, věk). S postupným nabýváním znalostí se studentům znakového jazyka zpřístupní další moduly. 

„Jsem velice rád, že dochází ke spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze, kdy v rámci závěrečných prací vzniká užitečný nástroj, který se využívá dále. Pomáhá v neziskové sféře a v tomto případě ještě i našim studentům zorientovat se v učení znakového jazyka,“ uvádí ředitel neziskové organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. Leoš Mačák. 

Aplikace Tichý jazyk je jako benefit pro studenty kurzů znakového jazyka ke stažení na Google Play nebo AppStore.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková