Hana Kubátová a Jan Verelst jsou nově jmenovanými profesory

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 15. prosince 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 80 nových profesorek a profesorů vysokých škol. Za FIT byli jmenováni Hana Kubátová a Jan Verelst pro obor Informatika. Předání jmenovacích dekretů od ministra školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo 29. března 2022 v Karolinu.

Mezi nově jmenovanými profesory jsou již tradičně především lékaři, kterých je tentokrát mezi jmenovanými asi šestina. Nový titul získali mimo jiné zástupci technických, informatických, chemických, přírodovědných či uměleckých oborů, lingvisti, právníci nebo ekonomové.

Prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., je vedoucí Katedry číslicového návrhu na FIT a od začátku své univerzitní kariéry se zabývá testováním a spolehlivostí. Její pedagogická a především výzkumná činnost je velmi úspěšná. „Na svém kontě“ má nejen spoustu absolventů a doktorandů, které dovedla k obhájeným dizertačním pracím, prospěšným pro praxi, ale i cenných výsledků ve vlastním výzkumu. Prof. Kubátová je jedním ze zakládajících členů FIT. Pořádá řadu konferencí a snaží se všemožně podporovat všechny doktorandy katedry – shánět kontakty, posílat je na konference a workshopy, pořádat i malá pracovní setkání v rámci ČR. Rozhovor s prof. Hanou Kubátovou si můžete přečíst v časopise TecniCall 2/2019

Prof. Jan Verelst, MSc., Ph.D., kromě FIT, kde vyučuje předmět Normalized Software Systems, působí také na University of Antwerp, Faculty of Business and Economics. Zaměřuje se na výzkum v oblastech konceptuálního modelování a tvorby informačních systémů, softwarového inženýrství či vývoje normalizovaných systémů. Je autorem mnoha odborných publikací a vědeckých článků a řešitelem grantových projektů.