Prohlášení FIT k vývoji situace na Ukrajině

Vedení fakulty se připojuje k reakci pana rektora ČVUT v Praze, k prohlášení ministra školství i k prohlášení České konference rektorů a odsuzuje agresi vůči suverénní Ukrajině.

Dle VŠ zákona je jednou z klíčových úloh vysoké školy, aby hrála aktivní roli ve veřejné diskuzi o událostech ve společnosti a podporovala vzájemné porozumění. Je smutné, že místo společného úsilí při řešení globálních problémů, jako je např. stávající pandemie koronaviru, ochrana ovzduší, hospodaření s vodou nebo efektivní využívání zdrojů, čelíme v Evropě situaci, kterou jsme si už možná nedokázali ani představit, že by mohla nastat, a přesto nastala. 

Nejbližší dny, týdny a měsíce přinesou nové informace a výzvy. Soucítíme s těmi, kteří se ocitli v této těžké situaci. Zaměříme se na hledání vhodných forem podpory těm, kteří jsou a budou situací na Ukrajině postiženi.

Věřím, že jako fakulta budeme jednotní tak jak dosud, a budeme společně hledat cesty k pomoci a řešení problémů, sdělil děkan fakulty doc. Marcel Jiřina.

Slovo rektora ČVUT k situaci na Ukrajině 

Prohlášení České konference rektorů

Prohlášení Rady vysokých škol

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková