FIT nabízí pomoc v souvislosti se situací na Ukrajině

Naším cílem je co nejlépe pomoci všem, kteří jsou zasaženi válečným konfliktem na Ukrajině. FIT se snaží vyjít vstříc našim studentům, kteří to potřebují. Vypisujeme nabídky na volné pracovní pozice a přehledně informujeme o možnostech, jak pomoci.

Přijímání ukrajinských studentů Pomoc studentům FIT Jak pomoci Ukrajině

Přijímání uchazečů z Ukrajiny se statusem uprchlíka

Momentálně probíhá příprava a schvalování podmínek pro mimořádné přijímací řízení. Jejich schválení a zveřejnění předpokládáme na začátku června. Poté bude otevřena možnost podávat přihlášky ke studiu.

Podrobnosti k mimořádnému přijímacímu řízení

Pomoc studentům FIT

Pomoc při studiu

Během letního semestru vyšla FIT vstříc studentům, kteří to potřebovali, úpravami studijních požadavků na základě Rozhodnutí děkana a Příkazu rektora, zmírňující nežádoucí dopady na studenty.

O některé z úlev je možno žádat i nadále, např. možnost skládat zkoušky až do září nebo možnost skládat státní závěrečnou zkoušku na přelomu srpna a září.

Ostatní pomoc

Dále nabízíme v rámci možností i volná pracovní místa a následující pomoc, nesouvisející přímo s výukou:

  • Psychologická či právní pomoc v rámci poradenských center, konkrétně CIPS a ELSA.
  • V právních otázkách možnost obrátit se na fakultního právníka.
  • Pomoc se zařizováním či prodlužováním víz na visa@isc.cvut.cz.
  • Stále platí, že ukrajinští studenti mohou čerpat podporu ve formě bezplatného ubytování na kolejích a stravy v menzách ČVUT. 

Důležité kontakty

Jak pomoci Ukrajině

Přichází řada podnětů od zaměstnanců či studentů FIT. Nabízejí nákupy vybavení, finanční a nefinanční sbírky, psychologickou pomoc, ubytování a další. Jsme rádi, že takové podněty přicházejí. Řada ověřených organizací se těmto oblastem věnuje. Fakulta podporuje právě tyto organizace, které mají kontakty a vědí, co je potřeba.